Pátek, 26. únor 2021. Svátek slaví Dora, zítra Alexandr

Turistické cíle v okolí obce Hranice V - Rybáře

nebo vyberte

Hranice V - Rybáře

Olomoucký kraj,  Přerov  (PR)
Nalezeno celkem 132 záznamů, 10 / 11 stran, vyhledáno za 0.03 sec
 Skalička
280.0 m. n.m.
Červekův větřák
mlýn - větrný, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Skalička
Původně Herodkův větřák stával v Dřevohosticích. Okolo r. 1850 přechází sňatkem do majetku rodiny Červků a je přestěhován do Skaličky. Do roku 1960 byl v provozu, dnes rodinné muzeum.
 Soudkova štola
Olšovec - Boňkov
technická památka, zachovalý, není známo, Olomoucký kraj, Boňkov
Štola vznikla při podpovrchové těžbě břidlice pravděpodobně ve 2. polovině 19. století, nyní slouží jako zimoviště kriticky ohroženého vrápence malého a dalších letounů.
 Špičky
Sahov, Dvořisko
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Olomoucký kraj, Špičky
Výrazné terénní pozůstatky tvrze Sáhov v obci Špičky. Sídlo vladyků Krumsínů ze Špiček (Sáhova). Po r. 1540 opuštěna a zchátrala. Na přelomu 16. a 17. stol. dle tvrzení rozebrána na stavbu kostela v Hustopečích
 starý židovský hřbitov
235.0 m. n.m.
sakrální památky - židovské památky, zachovalý, v návštěvních hodinách, Olomoucký kraj, Lipník nad Bečvou
Židovský hřbitov vybudovaný jižně od města v r. 1567. Užíván do r. 1883. Za 2. světové války zničen a přeměněn v park. Po r. 1989 z iniciativy zahraniční organizace obnoven. Pozůstatky 160 náhrobků a tumby rabína Fränkela.
 Švédské šance
298.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, terénní náznaky, volně přístupno, Olomoucký kraj, Horní Moštěnice
Archeologicky cenná, neporušená a v regionu ojedinělá lokalita s dochovanými relikty opevnění, zbudovaného švédským vojskem v srpnu r. 1643, je zapsána na seznam kulturních památek.
 Svrčov
325.0 m. n.m.
hrad, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Olomoucký kraj, Hranice
V písemných pramenech se hrad s jistotou objevuje jen r. 1548, kdy byl ovšem už pustý. Určitou nadějnou zmínku o době jeho života představuje predikát Zbyňka ze Svrčova na listině z r.1336. K vidění je nevýrazná zřícenina gotického hradu.
 synagoga
235.0 m. n.m.
sakrální památky - židovské památky, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Lipník nad Bečvou
Druhá nejstarší dochovaná synagoga u nás je doložena k r. 1540. Podle gotické klenby je stavba ještě starší. V l. 1607-1608 byla zvětšena. Po r. 1870 byl novorománsky upraven její exteriér. Kolem r. 1947 synagogu koupila Církev čs. husitská a adaptovala ji na svůj sbor (úpravy arch. E. Rabenstein).
 tis Jana Jiskry z Brandýsa
příroda, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Všechovice
Památný tis červený, zvaný Tis Jana Jiskry z Brandýsa. Stáří je odhadováno na 900–1000 let. Po rozpadu hlavního kmene strom žije ze zakořeněných bývalých větví hlavního kmene. Stav stromu je dobrý.
 Týn nad Bečvou
370.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Olomoucký kraj, Týn nad Bečvou
Výšinné pravěké hradisko s dochovanými relikty opevnění datované do období pozdní doby bronzové - slezské fáze kultury lidu popelnicových polí (HB -1000 až -750). Zda opevnění zabíralo pouze jihozápadní část temene nebo celý hřbet kopce, není známo.
 Ústí
Hradištěk, Teplice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Olomoucký kraj, Ústí
Rozlehlé hradisko doby středohradištní (do 10.–11.stol.) nad levým břehem Bečvy v k.ú. Ústí. Na jv. straně zachován systém čtyř příkopů a valů. Na lokalitě nalezeny i středověké šipky. Hypotéza ztotožňuje lokalitu i se středověkým hradem Teplice.
 Varhošť (Haslicht, zaniklá ves)
580.0 m. n.m.
Vojenský újezd Libavá
ostatní, zřícenina, nepřístupno, Olomoucký kraj, Město Libavá
První zmínka o vsi pochází z r. 1141 z listiny biskupa Zdíka. Po třicetileté válce byl Varhošť osídlen německým obyvatelstvem, které bylo po 2. světové válce odsunuto. V r. 1947 začleněn do vojenského újezdu Libavá a následně poničen. Dodnes tu zůstaly zbytky domů.
 Velká Střelná
540.0 m. n.m.
Nová tvrz, Panský dvůr
zámek - původní tvrz, zaniklý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Město Libavá
Bývalý zámeček postaven pány z Vrbna na místě Nové tvrze. V 19. stol. zbořen a přestavěn na Panský dům. V sousedství postaven lovecký zámeček Bores. Vesnice zničena po r. 1945, neboť leží ve vojenském újezdu Libavá. Místo veřejnosti nepřístupno.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147