Turistické cíle v okolí obce Lipník nad Bečvou

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Olomoucký kraj,  Přerov  (PR)

Znak a historie

Lipník nad Bečvou se poprvé připomíná k r. 1238. Na město byl vysazen asi kolem r. 1260. Na své pečeti měl prvotně, jak se zdá, hlavu lví. Asi ještě v 14. století získal pak Lipník vlastní znak. Byl v něm na černém štítě ze tří zelených kopců vyrůstající zlatý lev s korunou. Toho znaku Lipník užíval až do třicetileté války. Když se Lipník nad Bečvou dostal kardinálu Františkovi z Dietrichštejna, byl mu privilegiem z 10. května 1628 polepšen znak připojením dietrichštejnských emblémů. Štít byl podle toho polepšení rozdělen na tři pole, a to klínem s prohnutými stranami, obráceným hrotem vzhůru až ke středu horního okraje štítu. Spodní pole bylo černé a v něm ze zeleného trojvrší vyrůstal zlatý lev ve skoku, doprava obrácený, se zlatou korunou na hlavě. Obě horní pole byla dělená, pravé pokosem, levé pošikem, a to tak, že vždy horní část byla zlatá a dolní červená. V každém horním poli stál přes obě barvy svisle vinařský nůž ocelový se zlatou střenkou, obrácený ohnutou špicí vzhůru a ven. Na horním okraji štítu spočíval červený a hranostajem lemovaný knížecí klobouk. Tohoto znaku se užívalo až do r. 1948. Dne 22. října téhož roku se plénum místního národního výboru usneslo vrátit se k formě znaku užívané před r. 1628, upravené však v barvách k podobě českého znaku. Ministerstvo vnitra toto rozhodnutí schválilo 30. listopadu 1948, č. B 8116-10/11-48-I/3.
Popis znaku:
Na červeném štítě vyrůstá ze zeleného trojvrší doprava hledící stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou, jazykem a zbrojí.