Turistické cíle v okolí obce Vavřinec

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Středočeský kraj,  Kutná Hora  (KH)
Nalezeno celkem 230 záznamů, 9 / 20 stran, vyhledáno za 0.06 sec
 kostel sv. Petra a Pavla (Zvěstování Panny Marie)
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Plaňany
Románský kostel z r.1168, připomínán 1352. Ve 14. stol. goticky přestavěn hutí arrasovského stylu. Renesančně upraven 1591. V 18. stol. barokně upraven interiér. V r.1892 necitlivě odstraněny některé mladší přístavby. Od r. 1910 hřbitovní kostel.
 kostel sv. Šimona a Judy
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Vitice
Pozdně románský kostel z poč.13. stol., doložen r. 1373, přestavěn r. 1380. Kaple sv. Kateřiny přistavěna r. 1388. V 60. l. 17. stol. raně barokně upraven, po r. 1687 přistavěna věž, v r. 1773 zbořena kaple. Další úpravy 1853 – 1860, 1904, 1933.
 kostel sv. Štěpána
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Kouřim
Raně gotický kostel zal. kolem r. 1260, unikátní krypta (dnes kaple sv. Kateřiny) s hvězdicovitou klenbou. Částečně jsou dochovány i další původní architektonické prvky. Na vnějších zdech soubor renesančních náhrobků.
 kostel sv. Václava
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Hodkov
Kostel sv. Václava nejspíše z přelomu 13. a 14. stol. přestavován v 17. stol.
Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/hrady/class/class.ciselnik.php on line 137
 kostel sv. Václava
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, , Středočeský kraj, Žabonosy
Původně předrománský kostel z 10. století. V polovině 12. stol. románsky přestavěn. Ve 13. stol. přistaven pravoúhlý presbytář a věž. V 80. letech 14. stol. přistavěna kaple, později změněna na sakristii. V r. 1721 barokně upravena věž a fasády.
 kostel sv. Václava
406.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Konojedy
Pozdně barokní jednolodní kostel z let 1776–1777, vystavěn kněžnou Marií Terezií Savojskou, snad z dle projektu Josefa Jägera. Stojí na místě dřevěného farního kostela doloženého r. 1352.
 kostel sv. Václava
322.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Ratboř
Gotický kostel, v letech 1672 – 1710 přestavěn barokně. R. 1770 rozšířen a přistavěna věž. Orientovaná jednolodní stavba s pětiboce zakončeným závěrem a hranolovou věží v průčelí, od jihu předsíň, od severu sakristie. Před kostelem barokní pískovcové sousoší Apoteózy sv. Jana Nepomuckého (cca 1770).
 kostel sv. Václava
240.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Vrbčany
Barokně a goticky přestavěný románský kostel na vyvýšenině nad údolím Výrovky. Obklopen opevněným hřbitovem, na který se vchází přízemím zvonice. Místo bylo údajně hradištěm Zličanů, po jehož vyvrácení vznikl předchůdce zdejšího kostela.
 kostel sv. Václava
410.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Horní Kruty
Barokní kostel vystavěn v letech 1740 – 1743 v místě zbořené gotické svatyně. Jednolodní obdélná stavba s pravoúhle uzavřeným presbytářem a osově umístěnou sakristií nad níž stojí hranolová věž. Fasády členěny pilastry, okna kasulová. Zařízení pseudorenesanční. V současnosti ve špatném stavu.
 kostel sv. Václava
273.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Svojšice
Z původně zřejmě gotického kostela, připomínaného v polovině 14. století, se dochovala jen část obvodových zdí. Barokně obnoven roku 1678 a důkladně přestavěn 1773 včetně prodloužení lodi k západu. Na bývalém hřbitově s oválnou ohradní zdí několik náhrobků Althanů, východně rozlehlá bývalá fara.
 kostel sv. Vavřince
502.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Zbraslavice
Snad původně románský kostel přestavěný po roce 1300. Další úpravy prováděny ve 2. pol. 19. stol. Jako zakladatel kostela je uváděn Rudolf se Zbraslavic.
 kostel sv. Vavřince
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Vavřinec
Kostel sv. Vavřince zmiňován r. 1359. Přestavěn r. 1550. V pol. 19. stol. byl starý kostel zbořen a na jeho místě byl v l. 1876–77 vystavěn dnešní pseudogotický kostel dle projektu architekta F. Schmoranze. V klenbě svorník z původního kostela.