Turistické cíle v okolí obce Vavřinec

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Středočeský kraj,  Kutná Hora  (KH)
Nalezeno celkem 230 záznamů, 8 / 20 stran, vyhledáno za 0.06 sec
 kostel sv. Martina
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Měchnov
Původně románský jednolodní kostel z první poloviny 13. století. První zmínka je z roku 1391. Později byla k západnímu průčelí přistavěna hranolovitá věž. Kostel byl v 18. století přestavěn barokně. Vybavení je převážně barokní.
 kostel sv. Martina
300.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Sázava
Původně gotický farní kostel klášterního městečka, obklopený hřbitovem, u jehož obvodové zdi (snad původně opevnění) stojí fara. První zmínka 1402. V pol. 18. stol. barokní přestavba, spojená s obrácením orientace. Opraven po požáru 1856–57, další opravy 1888 a 1981–82. Dnes kulturní síň.
 kostel sv. Martina
280.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Zibohlavy
Novorománský kostel v letech 1873–75 nahradil původní románskou, roku 1771 barokně upravenou stavbu. Z té se dochovala snad jen spodní část věže. Kostel je obklopen hřbitovem, do jehož severní zdi je vetknuta pozdně barokní márnice.
 kostel sv. Martina
427.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Petrovice II
Původně raně gotický kostel ze 13. století, přestavěn 1544, barokně v 17. století, novogoticky 1904. Zachována klenba presbytáře z roku 1544. Do roku 2007 farní, dnes využíván jen sporadicky.
 kostel sv. Matouše
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Malotice
Původní kostel z poloviny 13. století, zmiňován poprvé roku 1309. V roce 1676 uváděn jako kaple. R. 1864 ubourána loď. R. 1904 přistavěna dnešní pseudorománská část.
 kostel sv. Matouše
350.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Rataje nad Sázavou
Raně barokní farní kostel na západním okraji historického městečka.
 kostel sv. Michala
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Soběšín
Pozdně románský jednolodní kostelík ze 13. století, bezslohově upravený v polovině 19. stol. Kostelík má půlkruhovou apsidu a na západě hranolovou věž. Nástěnné malby provedl J. Heřman v roce 1855.
 kostel sv. Mikuláše
Žíšov
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj
Původně pozdně románský či raně gotický kostel z doby kolem r. 1300, radikálně přestavěný barokně v polovině 18. století. Kolem kostela je kamenná hřbitovní zeď ze 14. století.
 kostel sv. Ondřeje
Sionský kostelík
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Chlístovice
Kostelík založil roku 1402 Berka z Dubé na zaniklém hradišti. Zvon pochází z 2. pol. 15. stol., kdy kostel patřil k hradu Sion. V 18. století byl kostel zbarokizován.
 kostel sv. Petra a Pavla
247.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Nebovidy
Původně románský kostel v Nebovidech pochází z 12. století. Četné přestavby ve 14.–18. století mu daly dnešní, převážně barokní vzhled. Bývalá fara na protější straně ulice vznikla v sousedství zbytků horní tvrze, zvané Okrouhlá.
 kostel sv. Petra a Pavla
295.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Dolní Chvatliny
Původní gotický kostel shořel r. 1807. Ruiny odstraněny r. 1814 a v letech 1817-28 vystavěn kostel empirový. Opravován v l. 1899 a 1967. Jednolodní stavba na půdorysu kříže je na východě zakončena půlkruhovým presbytářem a sakristií, nad středovým prostorem lodi vztyčena kupole s lucernou.
 kostel sv. Petra a Pavla
483.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Čestín
Rozlehlý novorománský kostel s vysokou věží dominující horní části Čestína. Postaven 1859–61 na místě zbořeného románského kostela z druhé poloviny 12. století. Do roku 2007 status farního kostela, dnes spravován z Uhlířských Janovic.