Turistické cíle v okolí obce Vavřinec

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Středočeský kraj,  Kutná Hora  (KH)
Nalezeno celkem 230 záznamů, 5 / 20 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 klášter cisterciáků s kostelem P. Marie
sakrální památky - klášter, chátrající, volně přístupno, Středočeský kraj, Klášterní Skalice
Výstavný klášter založil Dětřich z Portic r. 1357. R. 1421 husity rozvrácen, r. 1481 obnoven Landštejny, r. 1553 znovu zanikl. R. 1690 obnoven ve skromné podobě, definitivně zrušen r. 1783. R. 1819 J. Dörfel přestavěl budovu kláštera na zámek. Jan II. z Lichtenštejna jej přestavěl do dnešní podoby.
 klášter cisterciáků s kostelem sv. Martina
sakrální památky - klášter, zaniklý, volně přístupno, Středočeský kraj, Kouřim
Proboštství, založené cisterciáky ze sedleckého kláštera, uváděno r. 1248. R. 1421 bylo vypáleno husity. Ruiny kostela sv. Martina jsou viditelné na vedutě z poč. 17. stol.; na skice z pol. 19. stol. již nejsou. Areál je v nepřístupné soukromé zahradě, dochované kamenné artefakty v Městském muzeu.
 klášter františkánů s kostelem Stigmatizace sv. Františka Serafínského
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Zásmuky
Raně barokní františkánský klášterní komplex vybudován Adolfem Vratislavem ze Šternberka v l. 1690–94. Jeho autorem je pražský architekt Andrea de Quadri. Jako jeden z mála přečkal josefínské reformy. Dnes prochází klášterní areál rekonstrukcí.
 klášter kapucínů s kostelem Nejsvětější Trojice
205.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Kolín
Klášter postaven v letech 1666–71. Přestavba 1739–41, po velkém požáru 1796 jen nejnutnější opravy, definitivní oprava 1908–13 za účasti emauzských beuronských benediktinů. Zrušen 1950, obnoven po roce 1990 jako jesuitský noviciát.
 Kolín
Lapis refugii
hrad, chátrající, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Kolín
Z části dochovaný hrad, který vznikl v letech 1437-1438 na troskách vypáleného kláštera. V letech 1556-1591 za pánů ze Žerotína renesančně přestavěn. V 2. pol. 17 stol. část objektu proměněna v pivovar, který byl v provozu až do 20. stol.
 Konojedy
406.0 m. n.m.
tvrz, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Středočeský kraj, Konojedy
Nepatrné zbytky tvrze z 13. století, písemně doložené roku 1352. V roce 1416 je uváděn Kuneš z Konojed, majitel hradu Zlenice. Tvrz zanikla po roce 1444. Zmínka o pusté tvrzi se objevuje ještě v roce 1677 v černokosteleckém urbáři.
 kostel Božího Těla (sv. Václava)
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Křečhoř
Původně gotický kostel sv. Václava z počátku 14. století postaven pravděpodobně stavebníkem do okruhu královského dvora. Pozdně empírově přestavěn v letech 1846–48, poté zasvěcen Božímu Tělu. V letech 1913–14 byly odkryty původní gotické detaily.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Zásmuky
Novorománský kostel z roku 1900–1903 podle projektu J. Krcha. Stojí v místech pozdně románského kostela ze 13. století, přestavovaného goticky, renesančně i barokně, zbořeného r. 1818.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
325.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Kbel
Gotický kostel upravený ve III. čtvrti 14. století byl těžce poškozen za třicetileté války (oprava 1664) a zejména požárem 1874. Při obnově 1885–86 byl výrazně upraven. Následky poválečného chátrání odstranila amatérská oprava 1970–97. Obklopen hřbitovem, v jehož obvodové zdi zvonice (viz heslo).
 kostel Narození Panny Marie
298.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Červené Pečky
Původně gotický kostel v Červených Pečkách se připomíná poprvé roku 1352. Několikrát byl upravován a rozšiřován. Hlavní pozoruhodností exteriéru je kamenná jehlancová helmice věže. Obklopen hřbitovní zdí se zřejmě obrannou funkcí.
 kostel Narození Panny Marie
330.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Kácov
Původně gotický, mnohokrát přestavěný farní kostel. S místním zámkem spojen dlouhou krytou chodbou.
 kostel Navštívení Panny Marie
318.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Polní Voděrady
Původně snad románský kostel byl přestavěn kolem poloviny 14. století, 1384 je poprvé písemně doložen zdejší farář. Roku 1759 byla zvýšena věž, 1770–71 barokně přestavěn kostel (kolínský stavitel Jedlička?). Obklopen dosud funkčním hřbitovem s kamennou ohradní zdí.