Turistické cíle v okolí obce Kopřivnice

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Moravskoslezský kraj,  Nový Jičín  (NJ)

Znak a historie

Kopřivnice je jako ves doložena r. 1437. Teprve v nové době byla 29. listopadu 1910 povýšena na městečko a v r. 1948 jí byl přiznán městský národní výbor. Až do r. 1967 užívala Kopřivnice na své pečeti obrazu kostela. Teprve v tomto roce přijalo město návrh dr. Palavského na svůj znak, kterého od té doby užívá. V prvním návrhu byl obraz auta ve štítě stříbrný, protože však v heraldice je stříbrná barva totožná s bílou, byl definitivně schválen znak s autem ve zlaté barvě.
Popis znaku:
Štít svisle rozpoltěný, bílý a červený. Přes celý štít stojí doprava obrácený, ve zlaté barvě namalovaný obraz prvního kopřivnického automobilu „President“ z r. 1897. Nad ním je v pravém horním rohu štít červený štítek s bílým kopřivovým listem, obráceným řapíkem vzhůru a špičkou dolů.