Turistické cíle v okolí obce Nýdek

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Moravskoslezský kraj,  Frýdek-Místek  (FM)
Nalezeno celkem 58 záznamů, 1 / 5 stran, vyhledáno za 0.03 sec
 Brandýs
zámek, zaniklý, nepřístupno, Moravskoslezský kraj, Český Těšín
Dnes zaniklé renesanční letní sídlo těšínských Piastovců bylo postaveno v pol. 16. st. Za Habsburků byl zámek barokně upraven. Majitelem byl také Fridrich Habsburský-Bezručův Markýz Gero. R. 1935 byla část zbořena, 1953 byl odstraněn zbytek.
 Dolní Líštná
zámek, zaniklý, nepřístupno, Moravskoslezský kraj, Dolní Líštná
Zaniklý zámek v dnešní okrajové části Třince vznikl za Beesů z Chrostiny v pol. 17. století v rámci panského dvora. Po r. 1793 ztratil sídelní funkci a sloužil potřebám dvora, později jako dělnická ubytovna. V 70. let. 20. stol. zbořen.
 evangelický kostel
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Moravskoslezský kraj, Bystřice
Empírový evangelický kostel byl postaven v l. 1811-1817. Interiér kostela byl dokončen poč. 30. let 19. stol. Zděná věž nahradila provizorní dřevěnou v l. 1849-1850. Původní varhany z r. 1824 byly r. 1923 nahrazeny stávajícími. Na přel. 60. a 70. let 20. stol. prošel kostel celkovou rekonstrukcí.
 evangelický kostel
Na Rozvoji, bývalý německý evangelický kostel
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Moravskoslezský kraj, Český Těšín
Evangelický kostel typu baziliky vystavěný v letech 1926–1927; sloužil nejprve německým luteránům, po druhé světové válce ho převzala Českobratrská církev evangelická.
 Horní Žukov
400.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Horní Žukov
Bývalé správcovské sídlo, jež bylo letitou součásti hospodářského dvora, převzalo status "zámku" pravděpodobně až ve 20. století. Důvodem může být fakt, že v 19. století byla většina majitelů tohoto sídla nešlechtického původu.
 Hrádek nad Olší
DSO 2
hrad, terénní náznaky, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Hrádek
Terénní pozůstatky zaniklého hrádku na ostrohu nad řekou Olší v severozápadní části obce Hrádek nad Olší. Z hrádku se dochovalo poškozené centrální jádro a porušený šíjový příkop. Dnes soukromý pozemek.
 Hrádek nad Olší
Zámčiska, DSO 1
hrad, terénní náznaky, nepřístupno, Moravskoslezský kraj
Výrazný terénní reliéf strážního hrádku na hterénní hraně nad řekou Olší. Dochován mohutný okružní příkop. Archeologicky datovaný materiál spadá do přelomu 14. a 15. století.
 hrobky Coelestů z Coelestynu, Skrbenských z Hříště a rodu ze Saint Genois
Ropice
pomník, památník, zachovalý, nepřístupno, Moravskoslezský kraj
Hrobky rodu ze Saint Genois ze 40. let 18. stol. a rodu Shrbenských a Coelestů z roku 1802 s aliančními znaky těchto rodů. Hrobky jsou součástí ohradní zdi ropického farního kostela.
Notice: Array to string conversion in /var/www/hrady/https/funkce_dispmisto.php on line 214
 Chotěbuz
zámek, zachovalý, Array, Moravskoslezský kraj, Chotěbuz
Zámek vznikl v 2. pol. 16. st. na místě hospodářské usedlosti ze 13. st. Pozůstatkem původního dvora je raně středověká stavba zámecké hlásky s pozdějšími úpravami. Prvním držitelem byl kníže Václav Rucký z Rudz. Dnes je majetkem zemědělské školy.
 Karpentná
Zámčisko
hrad, terénní náznaky, nepřístupno, Moravskoslezský kraj, Karpentná
Výrazný terénní reliéf menšího hrádku na ostrohu nad soutokem Olše a Lidéřovského potoka. Chybějící archeologický materiál prozatím nedovoluje datování existence hrádku.
 kašna se sochou sv. Floriána
Cieszyn
technická památka, zachovalý, nepřístupno, Polsko, śląskie
Kašna se sochou sv. Floriána na hlavním polskotěšínském náměstí zvaném Rynek. Postavena nákladem Václava Donaya ze Skočova v r. 1777. Je pozůstatkem starého vodovodu ze 16. století.
Notice: Array to string conversion in /var/www/hrady/https/funkce_dispmisto.php on line 214
 Konská
zámek, zachovalý, Array, Moravskoslezský kraj, Konská
Nevhodně účelově přestavěný zámek v areálu Třineckých železáren. Postaven Sobky z Kornic kolem r. 1652. V 19. století přestavěn Beessy z Chrostiny do klasicistní podoby, kterou si uchoval až do poloviny 20. století.