Pondělí, 10. květen 2021. Svátek slaví Blažena, zítra Svatava

Turistické cíle v okolí obce Bukovec

nebo vyberte

Bukovec

Moravskoslezský kraj,  Frýdek-Místek  (FM)
Nalezeno celkem 28 záznamů, 1 / 3 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 Dolní Líštná
zámek, zaniklý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Dolní Líštná
Zaniklý zámek v dnešní okrajové části Třince vznikl za Beesů z Chrostiny v pol. 17. století v rámci panského dvora. Po r. 1793 ztratil sídelní funkci a sloužil potřebám dvora, později jako dělnická ubytovna. V 70. let. 20. stol. zbořen.
 evangelický kostel
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Moravskoslezský kraj, Bystřice
Empírový evangelický kostel byl postaven v l. 1811-1817. Interiér kostela byl dokončen poč. 30. let 19. stol. Zděná věž nahradila provizorní dřevěnou v l. 1849-1850. Původní varhany z r. 1824 byly r. 1923 nahrazeny stávajícími. Na přel. 60. a 70. let 20. stol. prošel kostel celkovou rekonstrukcí.
 Hrádek nad Olší
DSO 2
hrad, terénní náznaky, nepřístupno, Moravskoslezský kraj, Hrádek
Terénní pozůstatky zaniklého hrádku na ostrohu nad řekou Olší v severozápadní části obce Hrádek nad Olší. Z hrádku se dochovalo poškozené centrální jádro a porušený šíjový příkop. Dnes soukromý pozemek.
 Hrádek nad Olší
Zámčiska, DSO 1
hrad, terénní náznaky, volně přístupno, Moravskoslezský kraj
Výrazný terénní reliéf strážního hrádku na hterénní hraně nad řekou Olší. Dochován mohutný okružní příkop. Archeologicky datovaný materiál spadá do přelomu 14. a 15. století.
 Jablunkovské (Velké) šance
pevnost, bunkr, zřícenina, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Mosty u Jablunkova
Zanikající trosky mohutné kamenné pevnosti na obranu Jablunkovského průsmyku a Slezska. Vznikla postupným vývojem od malé strážné tvrze ze 14. stol. po velkou barokní pevnost konce 18. stol. Poslední úpravy před pol. 19. stol. Poté opuštěna.
 Karpentná
Zámčisko
hrad, terénní náznaky, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Karpentná
Výrazný terénní reliéf menšího hrádku na ostrohu nad soutokem Olše a Lidéřovského potoka. Chybějící archeologický materiál prozatím nedovoluje datování existence hrádku.
 kostel Povýšení sv. Kříže
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Moravskoslezský kraj, Bystřice
Dřevěný kostel Povýšení sv. Kříže z r. 1897 stojí na místě pův. dřevěného kostelíka z r. 1587, který byl pro špatný stav stržen a na jeho místě byl postaven kostel nový. Kostel je v romantickém stylu, interiér pochází převážně z přel. 19. a 20. stol. V kostele je cenný oltář z r. 1588.
 kostel sv. Cyrila a Metoděje
Hrčava
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, v návštěvních hodinách, Moravskoslezský kraj
Dřevěný roubený kostel byl postaven r. 1936 pod vedením ing. J. Dostála. Autorem bohaté naivistické řezbářské výzdoby (oltář, křtitelnice) je hrčavský rodák Ondřej Zogata. Ve věži kostela byl původně zavěšen ocelový zvonek z vížky polské školy v Bukovci, ten byl r. 2006 nahrazen novým zvonem.
 kostel sv. Kateřiny
Vendryně
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Moravskoslezský kraj
Kostel sv.Kateřiny prošel poslední rekonstrukcí v roce 2002, pravděpodobně vznikl zároveň s obcí před rokem 1300. Původně byl zděný kromě dřevěné věže, která se udržela až do roku 1800, poté přestavěna rovněž na zděnou.
 kostel sv. Mikuláše
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Moravskoslezský kraj, Nýdek
Roubený kostel sv. Mikuláše z r. 1576, původně protestantský, vystavěný místními občany. Od r. 1654 majetkem katolíků. V r. 1894 proběhla generální oprava a r. 1934 rekonstrukce, která dala kostelu současný vzhled. Hřbitov kolem kostela je z r. 1550.
 Návsí
hrad, terénní náznaky, volně přístupno, Moravskoslezský kraj
Výrazný terénní reliéf zaniklého hrádku na ostrohu nad levým břehem Olše. Archeologické nálezy datují existenci hrádku do období poloviny 13. století až 15. století.
 památník Jiřího Třanovského
Třanovského památník pod Velkou Čantorií - Nýdek
sakrální památky, zachovalý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj
Pamětní deska na skále pod Velkou Čantorií upomínající na místo tajných bohoslužeb Jiřího Třanovského pro pronásledované evangelíky v době náboženské nesvobody na poč. 17. století.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147