čtvrtek, 21. leden 2021. Svátek slaví Běla, zítra Slavomír

Turistické cíle v okolí obce Kutná Hora

nebo vyberte

Kutná Hora

Středočeský kraj,  Kutná Hora  (KH)

Znak a historie

Město vzniklo z hornických osad asi po r. 1290. Kutná Hora měla svůj znak nepochybně už ve 14. století. Dokazuje to znak namalovaný spolu se znakem pražským a vratislavským na hradě Laufu v Bavorsku v jediné řadě se znaky panskými. Tehdy byl kutnohorský znak velmi jednoduchý. Byla to dvě hornická kladiva nad sebou, jako při práci, tedy dole želízko a na něm mlátek, topůrky k levé straně. Kladiva byla bílá na červeném štítě. Tento původní znak byl asi ještě v předhusitské době polepšen přidáním královské koruny, kterou držel z jedné strany český lev, z druhé orlice. Tento znak, totožný s pečetním znamením, kterého město užívalo už od r. 1347, dostala Kurná Hora pravděpodobně od krále Václava IV. Tvrdí se tak v privilegiu krále Jiříka z 15. prosince 1459, jímž Kutnohorským znak potvrzuje. Znak této druhé fáze sestával tedy ze dvou k sobě navzájem obrácených heraldických zvířat, orlice a lva, která v pazourech držela nahoře korunu a dole zkřížená hornická kladiva. K tomu husitská doba přidala do středu pod korunu zlatý kalich. Nepřidal jej král Jiří, jak se tvrdívá; poprvé se objevuje až r. 1489. Kromě toho asi od doby krále Vladislava II. se ke znaku přidávají také dva horníci jako štítonoši. Jsou oblečeni v bílé perkytli a bílé kukle. Takového znaku užívala pak Kutná Hora až téměř do poloviny 17. století. Dne 9. října 1641 pozměnil císař Ferdinand III. na žádost tamní reakce kutnohorský znak a rozmnožil jeho součásti. Na svisle rozpoltěném štítě, jehož pravá polovina je zlatá a levá červená, je nahoře zlatá císařská koruna a pod ní červený štítek s bílým babenberským břevnem, na němž jsou zlatá písmena F III. V dolní části štítu jsou dvě zkřížená hornická kladiva se zlatými topůrky a četnými železy, pod nimi tři bílé vrchy, střední vyšší, postranní nižší. V pravé polovině štítu je černá císařská orlice se zlatým jazykem a nohama a zlatou korunou na hlavě. V levé polovině je bílý český lev se zlatou korunou na hlavě. Tento lev se v textu privilegia blíž nepopisuje, v malovaném znaku má však ocas jediný, jenom na konci nepatrně rozdvojený. V pozdějších erbech, provedených během 18. a 19. století, se však užívalo lva zřetelně o dvou ocasech. Štítonoši a strážci štítu jsou ve Ferdinandově privilegiu čtyři. Ve spodní části je po prsa viditelný bíle oděný horník, který drží celý štít na ramenou a přidržuje jej rozpaženýma rukama. Na pravé straně je personifikace Naděje, oděná v suknici barvy bílé, v zeleném zlaté zdobeném plášti a fialovém přehozu, po levé straně je Víra se zlatým křížem v levé ruce a s oděvem vespod pestrým, bílo-modro-červeným, navrch s červeným, zeleně podloženým pláštěm. Nad štítem je sv. Barbora s korunou na hlavě, v šatě barvy modré a v plášti fialovém a zlatém; pravou rukou přidržuje štít, v levé drží svůj atribut, okrouhlou věž bílé barvy se třemi okny, dvěma nad jedním, a s červenou střechou nad ochozem se třemi arkýři. V r. 1920 požádali Kutnohorští o změnu tohoto znaku z r. 1641 a odstranění jeho habsburských symbolů. Ministerstvo vnitra rozhodnutím ze dne 7. listopadu 1922, č. 24.229/20 a z 15. září 1926, č. 40487/26 a Zemská správa politická výnosem ze dne 26. září 1926, č. 367046 vyhověly jejich přání a schválily, aby se město vrátilo ke svému znaku z 15. století s husitským kalichem. Stalo se tak však bez štítonošů, kteří nebyli asi považováni za přímou součást znaku.
Popis znaku:
Štít svisle půlený, zlatý a červený. V pravé, zlaté polovině je zlatě korunovaná černá orlice s červeným jazykem a zlatou zbrojí, v levé, červené polovině je bílý (stříbrný) dvouocasý lev se zlatým jazykem a spáry a zlatou korunou na hlavě. Obě zvířata jsou obrácena ke středu štítu, kde lev drží levým předním spárem velký zlatý kalich, nad ním pak obě zvířata drží zlatou císařskou korunu, uvnitř vyloženou bílou mitrou. Pod kalichem u spodu štítu drží lev pravou zadní nohou a orel jedním spárem zkřížená stříbrná hornická kladiva se zlatými topůrky.