Pátek, 5. březen 2021. Svátek slaví Kazimír, zítra Miroslav

Turistické cíle v okolí obce Žďár nad Sázavou-Zámek

nebo vyberte

Žďár nad Sázavou-Zámek

Vysočina,  Žďár nad Sázavou  (ZR)
Nalezeno celkem 77 záznamů, 5 / 7 stran, vyhledáno za 0.01 sec
 Medlovský rybník
711.0 m. n.m.
voda - rybník, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Fryšava pod Žákovou horou
Rybník o rozloze 22 ha vznikl v pol. 16. stol. za Viléma z Pernštejna. Dnes slouží převážně k rekreaci. V místě veřejné tábořiště a hotel Medlov z roku 1934, původně rekreační zařízení s táborem.
 Milovské Perničky
Velké Perničky
ostatní, zachovalý, volně přístupno, Vysočina
Zajímavý přírodní útvar tvořený několika vrcholovými rulovými skalisky. Na vrcholu jsou mísovité prohlubně neznámého původu, které však daly skále název.
 Najdek
tvrz, zaniklý, příležitostně, Vysočina, Hamry nad Sázavou
Tvrz se připomíná až roku 1526. Vznikla z důvodu ochrany vedle stojícího hamru, takže nebyla klasickým sídlem šlechty. Později byla tvrz využívaná jako usedlost, ale omezený prostor a zhoršená přístupnost vedly k jejímu definitivnímu opuštění.
 Nové Město na Moravě
Horácká galerie
zámek, zachovalý, v návštěvních hodinách, Vysočina, Nové Město na Moravě
Zámek byl vystavěn na místě starší tvrze r. 1589. R. 1643 byl vyloupen a byl přizpůsoben hosp. potřebám. Později, r. 1699 jej získala nadace šlechtičen v Brně, které patřil až do r. 1945. V r. 1874 byl zámek stavebně upraven do současné podoby, od r. 1964 je sídlem Horácké galerie.
 Nové Veselí
zámek, přestavěno, nepřístupno, Vysočina, Nové Veselí
Renesanční zámek začala v roce 1564 budovat Alena Meziříčská z Lomnice, čehož dokladem je erb a portál se stejným letopočtem v prvním patře zámku. Po její smrti patřil zámek dědicům jejího druhého manžela Václava nejstaršího Berky z Dubé a Lipé a to až do roku 1706. V roce 1709 připadl cisterciáckému klášteru ve Žďáru nad Sázavou.
 Nový Studenec
501.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Nový Studenec
Asi na místě tvrze byl počátkem 17. stol. postaven pozdně renesanční zámek. Dvoukřídlá stavba s cenným portálem. Dostavěné třetí zámecké křídlo později opět zbouráno. V současnosti probíhají restaurační práce.
 parní pila s železniční vlečkou
580.0 m. n.m.
technická památka, zřícenina, volně přístupno, Vysočina, Hamry nad Sázavou
Parní pila a úzkokolejka v Hamrech nad Sázavou v lese Roudni vznikla vzhledem k potřebě zpracování silného polomu a pracovala v letech 1931-1934. Dodnes se dochovaly v lese ukryté základy této stavby, o které nemají místní lidé většinou ani potuchy.
 pomník Františka Palackého
600.0 m. n.m.
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Nové Město na Moravě
První socha sochaře Jana Štursy. Vznikla na základě modelu J. V. Myslbeka na Akademii výtvarných umění. Slavnostně odhalena r. 1902, r. 1940 odstraněna a v r. 1946 navrácena.
 Přibyslav
470.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, v návštěvních hodinách, Vysočina, Přibyslav
Zámek byl vybudován kolem roku 1560 Zachariášem z Hradce na místě staršího zpustlého hradu. V 18. stol. byl rozšířen v barokním stylu. Roku 1767 a 1847 zámek vyhořel, ale byl vždy brzy opraven. Dnes se tu nachází hasičské muzeum.
 Přibyslavská věž
480.0 m. n.m.
věž, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Přibyslav
Gotická věž, vysoká 50,3 m, je zbytkem původního opevněného kostela, postaveného r. 1497. Kostel byl vypálen v době husitských válek. R. 1753 byl postavený nový barokní kostel sv. Jana Křtitele. Koncem 17. stol. byla věž doplněna bání. Na r. 2011 je naplánovaná velká rekonstrukce věže.
 přírodní památka Malinská skála
811.0 m. n.m.
příroda, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Blatiny
Malínská skála nad obcí Milovy, součást CHKO Žďárské vrchy, byla jako PP yvhlášena v r.1976. Vznikla magmatitickýmy a biotickýmy procesy ve straších čtvrtohorách. Mrazovým zvětráváním se na skalních stěnách vytvořily puklinové jeskyňe.
 Radešín
zámek - původní tvrz, zachovalý, nepřístupno, Vysočina
Zámek v roce 1597 nechal postavit Samuel Radešínský z Radešína. Dalším majitelem se v roce 1607 stal olomoucký biskup František z Ditrichštejna. Roku 1684 byla vyhloubena studna, zřízena domácí kaple a byly provedeny ještě další úpravy.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147