Pátek, 5. březen 2021. Svátek slaví Kazimír, zítra Miroslav

Turistické cíle v okolí obce Žďár nad Sázavou-Zámek

nebo vyberte

Žďár nad Sázavou-Zámek

Vysočina,  Žďár nad Sázavou  (ZR)
Nalezeno celkem 77 záznamů, 3 / 7 stran, vyhledáno za 0.03 sec
 kaple sv. Markéty
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Žďár nad Sázavou-Zámek
 kaple sv. Rocha
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Nové Veselí
Barokní kaple, postavená po roce 1680 majitelem zdejšího panství, J. K. Globitzem. Byla vystavěna jako poděkování za odvrácení morové rány z roku 1680, která se Veselí vyhnula. V interiéru je oltář z roku 1800 s obrazy sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie. Mramorový kříž před kaplí je z roku 1891.
 Karlštejn
zámek - lovecký, zachovalý, nepřístupno, Pardubický kraj, Karlštejn
Rokokový lovecký zámek byl postaven v r. 1776 Filipem Kinským. Další majitel, Karel Alexandr Thurn-Taxis, který zámek koupil v r. 1823, jej přestavěl na myslivnu, která tomuto účelu sloužila až do 40. let min. stol. Dnes je zámek využíván k rekreaci
 kašna Píseň hor
600.0 m. n.m.
kašna s pasáčkem
ostatní, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Nové Město na Moravě
Kašna z r. 1891, v r. 1905 osazena sochou pasáčka s ovečkou. Jedná se o dílo Jana Štursy, r. 1942 nahrazeno kopií. Originál vystaven v Horáckém muzeu.
 kašna se sloupem sv. Anny
600.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Nové Město na Moravě
Kašna se sloupem ukončeným sochou sv. Anny a Panny Marie z r. 1727, obklopena v dolní části sv. Janem Nepomuckým, Karlem Boromejským, sv. Janem Sarkandrem a sv. Šebestiánem. Sloup razantně upraven r. 1875 Karlem Dvořákem. Postaven na památku ničivého požáru a z vděčnosti ochrany před morovou ránou.
 kašna Vratislava z Pernštejna
600.0 m. n.m.
ostatní, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Nové Město na Moravě
Kašna se sochou šlechtice a někdejšího majitele města Vratislava II. z Pernštejna postavena v roce 1871. Autorem sochy je Karel Dvořák. V roce 1902 sochu restauroval místní rodák, sochař Jan Štursa.
 klášterní zájezdní hostinec
Santiniho hostinec
ostatní - palác, dům, zachovalý, není známo, Vysočina, Ostrov nad Oslavou
Klášterní zájezdní hostinec dal postavit r. 1720 opat žďárského kláštera V. Vejmluva, arch. Jan Blažej Santini-Aichel. Konečnou podobu získal hostinec po r. 1810 - arch. V. Frieb. R. 1819 hostinec poničil požár, stavebně upravován r. 1938. Cenné pův. zemědělské budovy zchátraly. Chráněná památka.
 Kněževes nad Oslavou
549.0 m. n.m.
tvrz, přestavěno, příležitostně, Vysočina, Kněževes
Původně gotická tvrz, sídlo vladyckého rodu z Kněževsi, jejíž počátky sahají do 1. pol. 14. stol. Prvotní tvrz stavebně upravena v duchu renesance v 1. pol. 16. stol. Ve 2. pol. 18. stol. stavba barokně rozšířena. Po průzkumu a rekonstrukci od r. 2013 sídlo regionálního muzea.
 kostel Narození sv. Jana Křtitele
480.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Přibyslav
Současný pozdně barokní farní kostel byl nově vystavěn v letech 1750-1753 na místě staršího gotického, těžce poškozeného husity r. 1424, a to nákladem majitele panství Karla Maxmiliána z Ditrichštejna. Základní kámen položen 1. dubna 1750, slavnostně vysvěcen r. 1753.
 kostel Navštívení Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Obyčtov
Kostel postavený v letech 1730 – 1734 a svěcený o dva roky později. Výjimečným dokladem architektonického zoomorfismu a symbolického přístupu v barokní architektuře jako takové.
 kostel Navštívení Panny Marie
555.0 m. n.m.
Sopoty
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Sobíňov
Ve 13. stol. zde stála původní kaple, přestavěná na kostel. V letech 1749–1752 kostel barokně přestavěn. Kostel obklopen hřbitovem a do hřbitovní zdi vsazena kaplička pocházející z roku 1765.
 kostel Nejsvětější Trojice
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Žďár nad Sázavou
Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice byl postaven patrně počátkem 17. století jako jednoduchá pozdně renesanční stavba. Na počátku 18. století byla přistavěna sakristie dle návrhu arch. Jana Blažeje Santiniho-Aichela s typicky prohnutou střechou a oknem ve tvaru sférického trojúhelníku.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147