Turistické cíle v okolí obce Ruprechtov

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Jihomoravský kraj,  Vyškov  (VY)
Nalezeno celkem 207 záznamů, 9 / 18 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 kostel sv. Jiljí
Brno - Líšeň
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Jihomoravský kraj, Brno
Původně pozdně románský kostel sv. Jiljí byl l. 1609–1614 upraven renesančně, 1718–19 upraven barokně, po požáru roku 1794 rozšířen a v 19. stol. upraven klasicistně. Nedochoval se žádný původní mobliliář, zachovaná barokní freska nad kaplí P. Marie.
 kostel sv. Jiří
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Moravské Prusy
Barokní kostel z l. 1700 – 33 od významného italského architekta Domenica Martinelliho ve službách slavkovských Kouniců. Stojí na místě původního kostela ze 14. století.
 kostel sv. Josefa
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Senetářov
Kostel vznikl náhradou za kapli z r. 1855, rozšířenou r. 1891. R. 1968 vydáno povolení ke stavbě nového kostela a r. 1971 byla stavba podle návrhu arch. Ludvíka Kolka dokončena. Pro normalizaci po r. 1968 čekal kostel na vysvěcení až do 7. 7. 1991.
 kostel sv. Martina
302.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Luleč
Současný barokní kostel byl postaven v letech 1751-1753 na místě starší gotické stavby. V r. 1756 byl slavnostně vysvěcen. V r. 1826 byla postavena nová věž. Na konci II. světové války byla kostelní věž poškozena. Poté byla zvýšena a opatřena novou cibulovitou střechou.
 kostel sv. Michaela archanděla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Rozstání
Kostel z konce 14. stol. jehož patronem byl Petr z Kravař, zbořen r. 1768 a v letech 1768–79 postaven v renesančním stylu nový.
 kostel sv. Mikuláše
610.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Němčice
Kostel a fara byly v Němčicích již před r. 1358. Po r. 1621 fara zanikla. Původně gotický kostel byl r. 1786 přestavěn a v r. 1844 rozšířen. V r. 1994 byl prohlášen kulturní památkou. V kostele jsou zvony z let 1519 a 1551.
 kostel sv. Petra a Pavla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Jedovnice
Kostel postaven v letech 1783-1785, základy věže jsou z r. 1681. V 1. pol. 19. stol. téměř zničen požárem a ve 2. pol. 19. stol. postaven hlavní oltář v pseudogotickém slohu. Od r. 1963 nový oltář od pražských umělců Mikuláše Medka a Jana Koblasy.
 kostel sv. Petra a Pavla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Petrovice
Pozdně barokní kostel sv. Petra a Pavla byl postaven v letech 1733 - 1735 pravděpodobně na základech staršího kostela (první zmínka o místní faře je z r. 1379). Roku 1804 byl přestavěn do současné podoby. Kolem kostela se rozkládá hřbitov.
 kostel sv. Václava
514.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Ruprechtov
Již koncem 19. stol. vznikly snahy vybudovat v Ruprechtově kostel a faru, ale základní kámen filiálního kostela byl položen až r. 1942. Kostel byl vysvěcen 28. září 1946 v den svátku sv. Václava. Ve věži jsou tři zvony (sv. Václav, Marie a sv. František). Fresky jsou dílem Ludvíka Kolka z r. 1963.
 kostel sv. Vavřince
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Drnovice
Stavba současného barokního farního kostela svatého Vavřince byla zahájena v r. 1652, na místě staršího chrámu zničeného požárem. V r. 1847 byla hroutící se kostelní věž podepřena masivním kamenným pilířem. U kostela stojí socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1739 a socha sv. Floriana z r. 1775.
 kostel sv. Vavřince
565.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Krásensko
První zmínka o obci pochází z r. 1348 a o farnosti z r. 1390, musel tedy zde být i kostel. Později, někdy koncem 16. stol. farnost zanikla. V r. 1785 se Krásensko stalo kurácií a v r. 1795 byl vysvěcen nový kostel. V r. 1857 byla obnovena farnost. V letech 1997–2000 byl kostel opraven.
 Krchůvek
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Vilémovice
Hromadný hrob obyvatel Vilémovic, kteří zemřeli při silné morové ráně v roce 1715. Mohyla a kříž leží na křižovatce nad Vilémovicemi na cyklotrase č. 507, je odtud dobrý výhled.