Turistické cíle v okolí obce Ruprechtov

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Jihomoravský kraj,  Vyškov  (VY)
Nalezeno celkem 207 záznamů, 11 / 18 stran, vyhledáno za 0.06 sec
 Luleč
360.0 m. n.m.
hrad, nepatrné zbytky zdí, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Luleč
Hrad, z kterého zbyly jen malé zbytky, byl postaven v pol. 14. stol, kdy ho vlastnil Bedřich z Lulče, r. 1490 ho prodala Eliška z Lulče. Hrad zanikl asi během válek česko-uherských.
 Luleč I
408.0 m. n.m.
Kolovratnice
hradiště, terénní náznaky, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Luleč
Hradiště osídlené snad v pravěku a době hradištní zabíralo prostor ostrožny o ploše asi 3,5 ha přirozeně chráněné ze tří stran strmými svahy. Na severu bylo opevněno dodnes dobře patrným, 7 metrů širokým příkopem a mohutným valem.
 Luleč II
360.0 m. n.m.
Sv. Martin, Boží stoleček
hradiště, terénní náznaky, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Luleč
Jedno z největších pravěkých hradišť na Moravě o rozloze 55 ha. Poloha osídlena již v eneolitu, hradiště využíváno v době bronzové, pozdní době laténské a snad i v době hradištní. Částečně dochovány dvě až tři linie valů a příkopů. Narušeno chatovou osadou a lomem, částečně zalesněno.
 Melice
330.0 m. n.m.
hrad, nepatrné zbytky zdí, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Pustiměř
Zřícenina hradu postaveného r. 1339 biskupem Janem Volkem, nemanželským synem Václava II. Dobyt husity r. 1423, patrně byl na čas jejich útočištěm. R. 1439 uváděn jako rozbořený a pustý. Významný dlouholetý archeologický výzkum MUDr. J. Zháněla.
 městská studna
254.0 m. n.m.
ostatní, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Vyškov
Městská studna z roku 1839. Její hladina je pouhé dva metry pod úrovní náměstí. Má podobu upraveného kamenného kvádru, který je zakončený tesanou číší. V roce 1950 byla osazena tesaným městským znakem jejímž autorem je V. Hořínek. U studny je deska s vyznačeným 17. poledníkem, který zde prochází.
 městské opevnění
254.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Vyškov
Kamenné hradby městského opevnění byly vybudovány v 15. stol. V rozích Masarykova náměstí byly tři městské brány – Brněnská, Olomoucká a Kroměřížská, které byly zbořeny v 1. pol. 19. stol. Východní linie hradeb byla dvojitá. Zachovala se jen část hradeb, např. 50 m úsek v ulici Pivovarské.
 Mitrov
Mitrůvky, Mitrovice
ostatní, zaniklý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Určice
Zaniklá ves Mitrov v blízkosti Alojzova. Písemná zmínka např. v r. 1386, r. 1511 již pustá. Zanikla zřejmě v období uherských válek ve 2. pol. 15. stol.
 Moravské Prusy
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Jihomoravský kraj
Zaniklá tvrz v rovinné poloze, založená na přelomu 14. a 15.století.
 morový sloup
254.0 m. n.m.
mariánský sloup
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Vyškov
Barokní morový mariánský sloup dali postavit vyškovští radní r. 1719 jako památník a poděkování za skončení morové epidemie (sochař Jan Christian Pröbstl). Mramor. oblakový sloup se sochou P. Marie doplňují sochy dalších 4 světců a samostatné sochy sv. Jana Nepomuckého (1754) a sv. Floriána (1771).
 Muzeum letecké a vojenské techniky
254.0 m. n.m.
ostatní, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Jihomoravský kraj, Vyškov
Expozice letecké techniky zajišťovaná NLHS Vyškov je podporována VVŠ a Britským velvyslanectvím. Sbírka je zařazena v registru leteckých muzeí „Aircraft Museum and Collections of the World“ a je vedena jako duplicitní letecké muzeum Armády ČR.
 Muzeum tradičního bydlení a perleťářství
Senetářov
skanzen, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Jihomoravský kraj
Muzeum, umístěno do typické hospodářské usedlosti střední Moravy postavené z nepálených cihel s tradičním trojprostorovým půdorysem jizba-síň-komora. Zajímavá výstava perleťových knoflíků.
 Myslejovice
394.0 m. n.m.
Zámčisko
hrad, terénní náznaky, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Myslejovice
Terénní pozůstatky nevelkého hradu u obce Myslejovice na kopci Zámčisko. Jediná písemná zpráva z roku 1374, kdy hrad se vsí získal Ješek Kropáč z Holštejna. Zanikl asi koncem 14. století. Oválnou plošinu obklopuje příkop narušený lomem, uprostřed pahorek (snad pozůstatek budovy).