Turistické cíle v okolí obce Bačkovice

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Vysočina,  Třebíč  (TR)
Nalezeno celkem 71 záznamů, 6 / 6 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 Slavětín
tvrz, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Písečné
Gotické sklepení a renesanční budova tvrze v domě čp. 31 v areálu poplužního dvora. Tvrz pravděpodobně postavil Štěpán Weisbeck ze Slavětic zmiňovaný v letech 1371, 1385. Po r. 1600 ztratila tvrz svoji sídelní funkci, zaniká až v 19. stol.
 Staré Hobzí
zámek, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Staré Hobzí
Zámek byl přestavěn ze starší tvrze v l. 1726–33 pány z Deblína. Krátce po r. 1843 byli provedeny klasicistní úpravy. Po F.J. z Deblína, zavražděném r. 1784, měl panství v pronájmu a od r. 1806 v držení J.P.Flink který zde zřídil textilní továrnu.
 špitál
465.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Dačice
Pod dačickým klášterem se nacházejí zbytky špitálního kostela sv. Anny ze 13. stol. V letech 1659–74 sloužil františkánům, zrušen za Josefa II. a přestavěn na domy, což se projevuje zejména tvarem východní části jednoho z nich (bývalý presbytář).
 Thürnau
380.0 m. n.m.
Tyrnau, Trnava, Unterthürnau
hrad, zřícenina, nepřístupno, Rakousko, Dolní Rakousko
Zřícenina gotického hradu založeného v pol. 12. stol. ministeriály hrabat z Perneku. Sloužil jako rodové sídlo pánů z Trnavy, poté sídlo loupežníků a r. 1281 obsazen Habsburky, kteří jej propůjčili nižší šlechtě. Někdy v 2. pol. 14. stol. výrazně rozšířen. Zanikl někdy v 1. pol. 15. stol.
 Uherčice
věž - rozhledna, zřícenina, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Uherčice
Kamenná rozhledna o výšce 10 m byla postavena r. 1801 v podobě romantické umělé zříceniny hradu jako součást zámeckého anglického parku, který dal založit kolem r. 1800 hrabě Eduard Collalto (arch. Anton Ortner). Po zkonfiskování majetku Collaltů r. 1946 rozhledna zchátrala. Nejstarší rozhledna ČR.
 Uherčice
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Jihomoravský kraj, Uherčice
Zámek byl přestavěn z původní tvrze krátce po polovině 16. stol. Byl mnohokrát přestavován v různých slozích. V 80. letech 20. stol. hrozilo zaniknutí zámku, ale od roku 1995 je pod správu Památkového ústavu v Brně, který zahájil celkovou obnovu.
 Vratěnín
Luden
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Jihomoravský kraj
Reliéfní zbytky tvrze neznámé historie v polích asi 2 km západně od Vratěnína
 židovské ghetto
ostatní, zřícenina, nepřístupno, Vysočina, Jemnice
Židovské ghetto vzniklo v Jemnici pravděpodobně již na počátku 14. století, nejstarší zmínka r. 1336. Většina zachovaných domů, přestavěna, má ale renesanční jádro. Synagoga zničena nacisty r. 1942, kdy byli zdejší Židé deportováni do Terezína. Na místě zbořené synagogy je pomník (konec 20. stol.).
 židovský hřbitov
sakrální památky - židovské památky, zachovalý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Šafov
Celoročné přístupný židovský hřbitov, pozůstatek židovského osídlení datujícího se od druhé poloviny 17. století.
 židovský hřbitov
sakrální památky - židovské památky, chátrající, nepřístupno, Jihočeský kraj, Písečné
Hřbitov založen po r. 1727, kdy do obce přišla početná skupina Židů z Vídně a Dolního Rakouska. Nejstarší dochovaný náhrobek je z r. 1730. Poslední pohřeb v létě 1930. Hřbitov má rozlohu 1514 m2 a je na něm cca 450 náhrobků barokního a klasicistního typu, s převážně hebrejskými a německými nápisy.
 židovský hřbitov
sakrální památky - židovské památky, chátrající, nepřístupno, Vysočina, Jemnice
Židovský hřbitov byl založen pravděpodobně ve 14. stol. (první zmínka o židovském osídlení je z r. 1336). Nejstarší zachovaný náhrobek je ze 17. stol. Nacisté za 2. sv. války hřbitov zdevastovali a náhrobky odvezli, po válce vráceny na hřbitov. V l. 1991-1994 byla část kamenů znovu vztyčena.