Pátek, 5. březen 2021. Svátek slaví Kazimír, zítra Miroslav

Turistické cíle v okolí obce Příseka

nebo vyberte

Příseka

Vysočina,  Jihlava  (JI)
Nalezeno celkem 130 záznamů, 5 / 11 stran, vyhledáno za 0.02 sec
 kašna Amfitrité
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Jihlava
Barokní pískovcová kašna na místě středověké kašny, vytvořená r. 1789 sochařem Janem Václavem Prchalem. Centrální plastika představující antickou bohyni Amfitrité byla osazena roku 1797. Kolem je pás dlažby z 19. století.
 klášter dominikánů s kostelem Povýšení sv. Kříže
sakrální památky - klášter, zachovalý, v návštěvních hodinách, Vysočina, Jihlava
Klášter dominikánů byl v Jihlavě založen r.1247 a jeho konventní kostel byl vysvěcen r. 1261. V r. 1781 byl klášter předán armádě, která jej užívala do r. 1947. Od r. 2005 probíhá rekonstrukce, jejímž cílem je vrátit chrámu původní podobu.
 klášter kapucínů s kostelem sv. Františka Serafínského
Horácké divadlo
sakrální památky - klášter, zaniklý, příležitostně, Vysočina, Jihlava
Klášter založen v roce 1628 Františkem z Magni. V roce 1786 byl zrušen a v roce 1850 přestavěn na divadlo (autor přestavby J. Okonski). V 90. letech byla budova zbořena a na jejím místě r. 1995 vyrostlo nové divadlo s historizující fasádou.
 klášter Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského s kaplí sv. Karla Boromejského
sakrální památky - klášter, přestavěno, příležitostně, Vysočina, Jihlava
Filiální dům a sirotčinec sester boromejek s kaplí sv. Karla Boromejského z let 1903- 1904. Stavba podle projektu Karla Wagnera kombinuje románské tvarosloví s ranou italskou renesancí. V interiéru se dochovala řada cenných detailů, pod výmalbou jsou pravděpodobně fresky ve stylu Beuronské školy.
 klášter minoritů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
sakrální památky - klášter, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Jihlava
Klášter vznikl snad spolu s městem, poprvé doložen 1257. Výstavné gotické objekty poškodily četné požáry, prošly dvěma barokními přestavbami (1664–65, 1730–36). Poslední výrazný zásah představuje hlavní průčelí kostela (1756). Dnes opět sídlem řádu.
 klášter paulánů s kostelem bl. Juliány Collatové
sakrální památky - klášter, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Brtnice
Klášter založen v první pol. 17. stol. Rombaldem z Collalta. Do komplexu začleněn původně renesanční evangelický zámecký kostel z konce 16. století. Barokní přestavba od Giovanniho Battisty Pieroniho. Zrušen roku 1784 a využit k hospodářským účelům. Na poč. 19. stol. zde byla textilní manufaktura.
 Kněžice
550.0 m. n.m.
zámek - původní tvrz, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Kněžice
Zámek byl postaven na místě starší tvrze v 15. stol., podle některých pramenů to však bylo až v 80. letech 16. stol. rodem Valdštejnů. Barokní úpravy byly provedeny na začátku a na konci 18. stol. Dnes je zámek v majetku obce a slouží jako sídlo Obecního úřadu.
 kostel Jména Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, není známo, Vysočina, Okříšky
Kostel s blíže neznámou dobou vzniku. Ví se, že zde stál už před r. 1500, kdy byl vyroben první zvon. Pravděpodobně byl postaven majitelem přilehlého šlechtického sídla. V l. 1673 a 1897–1898 provedeny stavební úpravy. R. 1711 vyroben druhý zvon. Varhany na obj. kníže Collalta r. 1896.
 kostel Nalezení sv. Kříže
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Jamné
Barokní kostel byl postaven v l. 1702-1705 na místě původní kaple. R. 1838 byla přistavěna sakristie a r. 1859 nová věž. Zvony a varhany pocházejí ze zrušeného kostela Znojemského. Zajímavostí je pravidelný osmiúhelný půdorys kostela a otočný kříž na oltáři, který dříve stával v polích.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Puklice
Jednolodní neorientovaný filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie vznikl mezi lety 1946 a 1948 přestavbou bývalé sýpky velkostatku. Snaha postavit v Puklicích kostel sahá do počátku 40. let 20. století, k realizaci stavby však došlo až po roce 1945, kdy byl konfiskován majetek majitele velkostatku.
 kostel Narození Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Přibyslavice
Barokní kostel byl postaven při kostele sv. Anny z r. 1224, na kterém se zázračně projevila malba Panny Marie. Na její ochranu byla r. 1724 postavena kaple a v l. 1744-1768 nový chrám. Stavbu přerušil r. 1768 nový majitel panství hrabě Jan N. Colallto a byla dokončena až r. 1936 (arch. K. Hilbert).
 kostel Narození Panny Marie
665.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Větrný Jeníkov
Jednolodní farní kostel Narození Panny Marie nechal v letech 1720 až 1735 postavit majitel panství, rytíř Jan z Minetti ve stylu lidového baroka. Opravován byl v roce 1792. V polovině 19. století vyhořel a opraven byl v letech 1851-52. Památkově chráněný je od roku 1958.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147