Turistické cíle v okolí obce Červené Pečky

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Středočeský kraj,  Kolín  (KO)
Nalezeno celkem 241 záznamů, 10 / 21 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 kostel sv. Mikuláše
205.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Svatý Mikuláš
Čtvercový presbytář gotického kostela z přelomu 13. a 14. století s malou obdélnou lodí z roku 1872. Původní loď zbořena 1790. Původně poutní, dnes uprostřed zástavby západní části obce.
 kostel sv. Mikuláše
Žíšov
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj
Původně pozdně románský či raně gotický kostel z doby kolem r. 1300, radikálně přestavěný barokně v polovině 18. století. Kolem kostela je kamenná hřbitovní zeď ze 14. století.
 kostel sv. Ondřeje
200.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, volně přístupno, Středočeský kraj, Starý Kolín
Kostel svěcen 1267, 1295 připomínán jako farní. Roku 1740 výrazně obnoven K. I. Dientzenhoferem ve stylu barokní gotiky, 21 let nato vyhořel. Horní patro a helmice věže 1871, poslední oprava s novogotickými zásahy 1905. V posledních desetiletích nevyužit.
 kostel sv. Ondřeje
Sionský kostelík
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Chlístovice
Kostelík založil roku 1402 Berka z Dubé na zaniklém hradišti. Zvon pochází z 2. pol. 15. stol., kdy kostel patřil k hradu Sion. V 18. století byl kostel zbarokizován.
 kostel sv. Panny Barbory
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Kutná Hora
Nejvýznamnější stavba Kutné Hory vznikala jako uspokojení representačních potřeb města od konce 14. do poloviny 16. století. Od 17. století do 1773 kostel jesuitské koleje. Na přelomu 19. a 20. století uzavřen novým západním průčelím a regotisován.
 kostel sv. Petra a Pavla
247.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Nebovidy
Původně románský kostel v Nebovidech pochází z 12. století. Četné přestavby ve 14.–18. století mu daly dnešní, převážně barokní vzhled. Bývalá fara na protější straně ulice vznikla v sousedství zbytků horní tvrze, zvané Okrouhlá.
 kostel sv. Petra a Pavla
215.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Kojice
Románský vlastnický kostel z doby kolem roku 1200, jižně od něj stávalo šlechtické sídlo, později přesunuté na dodnes dochované tvrziště asi 100 m od kostela. Barokní přístavba jižní lodi, oprava 1926–7 a v 90. letech 20. století.
 kostel sv. Petra a Pavla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Čáslav
Raně gotický kostel byl postaven koncem 13. st. na místě románského kostelíka. Z něj zůstal zachován portál a dnešní sakristie. Věž byla přistavěna r.1461-1506. R.1421 se zde konal tzv. čáslavský sněm. Byly zde nalezeny ostatky připisovány Žižkovi.
 kostel sv. Petra a Pavla
295.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Dolní Chvatliny
Původní gotický kostel shořel r. 1807. Ruiny odstraněny r. 1814 a v letech 1817-28 vystavěn kostel empirový. Opravován v l. 1899 a 1967. Jednolodní stavba na půdorysu kříže je na východě zakončena půlkruhovým presbytářem a sakristií, nad středovým prostorem lodi vztyčena kupole s lucernou.
 kostel sv. Petra a Pavla (Zvěstování Panny Marie)
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Plaňany
Románský kostel z r.1168, připomínán 1352. Ve 14. stol. goticky přestavěn hutí arrasovského stylu. Renesančně upraven 1591. V 18. stol. barokně upraven interiér. V r.1892 necitlivě odstraněny některé mladší přístavby. Od r. 1910 hřbitovní kostel.
 kostel sv. Prokopa
203.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Záboří nad Labem
Románský kostel, přestavěný barokně, původně součást panského dvorce. V Čechách je výjimečný svou bohatou výzdobou. Kostel je dlouhodobě v rekonstrukci.
 kostel sv. Štěpána
Malín
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Kutná Hora
Původní románský kostel z 12. století. Goticky přestavěn ve 14. a koncem 15. století. Barokní přestavbou pak prošel v letech 1660 a 1710. Před kostelem stojí čtyřboká stupňovitá dřevěná zvonice.