Turistické cíle v okolí obce Jihlava

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Vysočina,  Jihlava  (JI)

Znak a historie

Jihlava je doložena od r. 1233. Městem se stala v 1. 1247 – 1249. Město užívalo na své pečeti od středověku až do r. 1787 českého lva. Naproti tomu jako znaku užívalo obrazu ježka na štítě. Dokládá to jeden z erbů nad šmitnami v e Vlašském dvoře v Kutné Hoře, které považujeme za těsně předhusitské, a menší pečeť asi z konce 15. věku. Zároveň však vidíme v 15. století (Kodex Jana z Gelnhausenu) složitější znak města, který spojuje oba dosavadní symboly v jeden celek. Na čtvrceném štítě se tu objevuje dvakrát český lev a dvakrát ježek. Tohoto znaku užívá pak Jihlava podnes. Naposledy byl potvrzen privilegiem císaře Františka Josefa I. dne 4. září 1900.
Popis znaku:
Čtvrcený štít; 1. a 4. pole je červené a v něm je bílý dvouocasý český lev doprava hledící, se zlatou zbrojí a jazykem, 2. a 3. pole je bílé a vněm je červený ježek rovněž doprava hledící.