Turistické cíle v okolí obce Cerhenice

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Středočeský kraj,  Kolín  (KO)
Nalezeno celkem 304 záznamů, 5 / 26 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 kamenná kašna
ostatní, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Kutná Hora
Mohutná kašna uprostřed malého náměstí je jedním ze symbolů Kutné Hory. Její údajný stavitel je Matěj Rejsek. Polygonální kašna o dvanácti bocích je zdobena množstvím fiál a kružeb, původně (stojí zde již od roku 1495) ji mělo též zdobit několikero soch na konzolách.
 kamenný most
most, zaniklý, nepřístupno, Středočeský kraj, Klášterní Skalice
Kamenný most údajně ve 14. st. postavil zdejší opat Matěj, podle jiných zdrojů jde o stavbu z 18. st. s využitím kamenů z rozebírané zříceniny kláštera. Most sklenut dvěma oblouky na středový sloup s břitem. Donedávna využíván jako součást komunikace, po poškození povodní r. 2013 zbořen.
 Kamenný dům
258.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Kutná Hora
Dům byl zbudován již na přelomu 14.a 15.st. Pro kutnohorského patricije a důlního podnikatele Kroupu jej v r.1489 přestavěl mistr Brikcí. Při rekonstrukci v l.1901-02 získal dům dnešní podobu. Nachází se zde jedna z expozic Českého muzea stříbra.
 kamenný most
265.0 m. n.m.
most, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Toušice
Kamenný barokní most vystavěn v 2. pol. 17. století, nebo kolem roku 1700. Na konci 18. století zaznamenán do vojenských map. Má pět oblouků, pilíře jsou založeny přímo na skalním prahu, na straně proti toku potoka zpevněny břity. Od r. 1958 na seznamu nemovitých kulturních památek ČR.
 kamenný most
201.0 m. n.m.
most, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Radim
Jednoobloukový kamenný most nad jezem na Výrovce byl postaven v 18. století. Roku 1772 byl osazen sochami, roku 1838 opraven. V letech 1967 - 68 byly sochy sejmuty, dnes zřejmě umístěny v zámeckém parku. Někdy v té době doplněn lávkou pro pěší, nedávno opatřen nevhodným nátěrem.
 kamenný most
241.0 m. n.m.
most, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Kouřim
Kamenný most z poloviny 19. století přechází třemi oblouky Vavřinecký potok (Výrovku). Je pozoruhodný svými dlouhými nájezdovými rampami, z nichž levobřežní obsahuje další oblouk nad místní komunikací. Účelová stavba z režného lomového kamene bez slohových znaků, upravená v I. třetině 20. století.
 kamenný most
215.0 m. n.m.
most, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Vrbčany
Kamenný most přes Výrovku nahradil po roce 1847 předchozí dřevěný objekt. Kromě hlavního oblouku, vysoko vyklenutého nad tokem, sestává ze čtyř dalších polí na obou březích. Stavba z lomového kamene bez slohových znaků, trubkové zábradlí nahradilo zřejmě ve II. polovině 20. století parapetní zídky.
 kaple Bolestné Panny Marie
179.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Sadská
Kaple Bolestné Panny Marie postavena v letech 1714–1721 podle plánů K. I. Dientzenhofera. Složitý půdorys složený z průniku dvou elips. Původní kaple postavena nad léčivým pramenem, v současnosti nevhodně obklopena továrními budovami.
 kaple Božího Těla
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Kutná Hora
Pozůstatky gotické pohřební kaple z dílny parléřovské stavební huti, pocházející z osmdesátých let 14. století.
 kaple Kalvárie
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Zásmuky
Pozdně barokní kaple s maurskými prvky ze 40. let 18. století. Sloužila jako kostnice, po roce 1816 jako márnice.
 kaple Narození Panny Marie "V lipách"
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Zásmuky
Kaple z roku 1681 postavená Adolfem Vratislavem ze Šternberka, v roce 1873 přestavěna pseudogoticky, poté sloužila jako šternberská hrobka.
 kaple Nejsvětější Trojice
270.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Kutná Hora
Někdejší kaple Nejsvětější Trojice byla postavena v letech 1741–3 snad dle projektu K. I. Dientzehhofera. Roku 1787 zrušena a upravena na obytné účely, kterým spolu se souvisejícím sousedním domem slouží dodnes.