Turistické cíle v okolí obce Hustopeče

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Jihomoravský kraj,  Břeclav  (BV)
Nalezeno celkem 119 záznamů, 7 / 10 stran, vyhledáno za 0.06 sec
 Mikulov
Regionální muzeum v Mikulově
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Jihomoravský kraj, Mikulov
Zámek přestavěný z románského hradu. V 16. a 17. st. renesančně upravován. V r. 1718 vyhořel a byl barokně přestavěn. Zdržoval se tu Napoleon a v r. 1866 zde bylo podepsáno prusko - rakouské příměří. V r. 1945 poškozen požárem, poté zrekonstruován.
 minaret
175.0 m. n.m.
Lednicko-valtický areál
věž - rozhledna, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Jihomoravský kraj
Dominanta lednického parku vznikla 1797–1802 dle projektu arch. Hardtmutha jako jedna z prvních čistě vyhlídkových staveb v českých zemích. Údajně nejvyšší minaret v neislámské zemi, doklad počátků orientálních inspirací ve střední Evropě.
 mlýn
Dolní Věstonice
mlýn - vodní, chátrající, nepřístupno, Jihomoravský kraj
Vodní mlýn postavili roku 1575 habáni (novokřtěnci), v roce 1906 jej postihl požár. V současné době chátrá. Nejzachovalejší je barokní brána mlýna z 18. století se sochou sv. Floriána.
 Mušov
170.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Pasohlávky
Feudální sídlo nebo strážní opevnění, jehož vznik je datován na počátek 14. stol., bylo podle archeologických nálezů využíváno i v období husitských válek v 1. pol. 15. stol. V l. 1978-1980 byla celá oblast zatopena při vzniku vodního díla Nové Mlýny a místo se ocitlo na dně Věstonické nádrže.
 muzeum obce
205.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Jihomoravský kraj, Kobylí
V obci Kobylí je od r. 1997 zřízeno v prostoru staré měšťanské školy místní muzeum. Expozice se věnuje životu v obci a vinařství.
 národní přírodní rezervace Tabulová
Stolová hora
hradiště, zaniklý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Klentnice
Zaniklé hradiště na Stolové hoře (458 m), která je součástí Pálavských vrchů. Osídlení datováno do doby kolem 700 let př.n.l., kdy zde lid velaticko-podolské kultury vystavěl opevněné sídliště. Výskyt mohyl únětické kultury.
 Nedánov
368.0 m. n.m.
věž - rozhledna, zachovalý, nepřístupno, Jihomoravský kraj
Dřevěná rozhledna s ocelovými prvky otevřená v r. 2009. Rozhledna má tři vyhlídkové plošiny s celkovou výškou cca 26 m. Z rozhledny je kruhový výhled do širokého okolí. U rozhledny je odpočívadlo s parkovištěm přístupným silnicí z Boleradic.
 Nejdek
180.0 m. n.m.
Pohansko
hradiště, terénní náznaky, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Nejdek
Pohansko u Nejdku bylo osídleno již v eneolitu, poté v době bronzové, době laténské a v časně slovanském období. V 9. století zde vzniklo raně středověké velkomoravské nížinné hradiště o celkové ploše asi 23 ha. Jeho zánik je kladen do 10. století.
 Neuhaus
Nový hrad u Mikulova
hrad, nepatrné zbytky zdí, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Klentnice
Nepatrné zbytky zdiva markraběcího hradu. Založen po r. 1368 k ostraze severojižní cesty překračující Dyji u Mušova, r. 1380 prodán Liechtensteinům. Dobyt a zničen husity mezi lety 1420 a 1425. Dochovány terénní zbytky a střep zdi neznámé budovy.
 Nosislav
tvrz, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Nosislav
Přestavěná budova tvrze ze 14.století, dnes na soukromém pozemku a běžně nepřístupná.
 Obelisk
Facka
pomník, památník, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj
Obelisk postaven r. 1798 na paměť mírové smlouvy mezi Rakouskem a Francií uzavřené r. 1797 v italském Compo Formiu mezi císařem Napoleonem Bonapartem a arcivévodou Karlem Habsburským. Jedná se o jehlan na čtvercovém soklu o celkové výšce 23 m.
 obelisk osvoboditelům
290.0 m. n.m.
pomník, památník, zachovalý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Vrbice
Dominantní obelisk, zvaný mohyla osvobození, je pomníkem válečným obětem. U něj německý protitankový kanon.