Turistické cíle v okolí obce Hustopeče

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Jihomoravský kraj,  Břeclav  (BV)
Nalezeno celkem 119 záznamů, 5 / 10 stran, vyhledáno za 0.05 sec
 kostel sv. Jiljí
185.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Dolní Dunajovice
Současný kostel sv. Jiljí byl založen v gotickém slohu někdy v 1. polovině 14. stol. snad na místě staršího chrámu. V pozdějších staletích byl několikrát upraven a rozšířen. Součástí církevního areálu je i barokní fara z 18. století.
 kostel sv. Jiljí
Moutnice
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj
Z pozdně románského kostela připomínaného r. 1298 dochováno pouze obvodové zdivo lodi a severní zeď odsazeného presbytáře. Původní presbytář byl ve 2. pol. 14. stol. nahrazen nynějším a roku 1867 byl kostel zvětšen přístavbou v západní části.
 kostel sv. Jiří
327.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Klentnice
Pozdně barokní kostel sv. Jiří a sousední fara (čp. 37) jsou zřejmě nejstaršími stavbami obce. Byly postaveny v l. 1783 - 1785 pravděpodobně podle návrhu Karla Jana Hromádky, v období rozkvětu panství za vlády rodu knížat z Dietrichsteina. Od roku 1958 patří mezi chráněné památky ČR.
 kostel sv. Jiří
205.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Kobylí
Kostel sv. Jiří ve vinařské obci Kobylí pochází z raného středověku. První zmínky již z r.1252. V průběhu let několikrát poničen a vypálen, r. 1670 obnoven. U kostela stojí unikátní obranná zvonice
 kostel sv. Jiří a Mikuláše
198.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Starovice
Původní kaple pocházela z 15.stol. koncem 16. stol. přestavěna na kostel a zasvěcen sv. Jiří a sv. Mikuláši. Roku 1791 a 1885 prošel velkými přestavbami.
 kostel sv. Karla Boromejského
185.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Opatovice
Kostel byl postaven v l. 1868-1869 na místě starší kaple z r. 1677. Dne 19. června 1868 byl rajhradským opatem Güntherem Kalivodou slavnostně posvěcen základní kámen kostela. Dne 4. listopadu 1869 byl chrám benedikován. Na konci 2. světové války byla stavba těžce poškozena a následně opravena.
 kostel sv. Linharta
175.0 m. n.m.
Mušov
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Pasohlávky
Původně románský kostel z počátku 13. století. Později přestavěn goticky. V 18. století barokně upraven a na počátku 20. století regotizován. Kostel stojí na ostrůvku, od 80. let 20. století je celá ves Mušov i její okolí zatopeno Věstonickou nádrží a kostel chátrá.
 kostel sv. Markéty
166.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Přítluky
Kostel zasvěcený sv. Markétě vystavěný nad vsí je zmiňován již v roce 1222. Dnešní pozdně barokní stavba pochází z roku 1784 a má gotické jádro. U kostela umístěny památkově chráněné plastiky, které původně stávaly v obci.
 kostel sv. Michaela archanděla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Dolní Věstonice
V jádře gotický kostel sv. Michaela archanděla z 1. pol. 14. století. V době baroka přistavěna zadní část s presbyteriem a upraven interiér se sochami Ignáce Lengelachera. Renesančně upravené věži dominuje ochoz se zděnou helmicí.
 kostel sv. Petra a Pavla
165.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Jihomoravský kraj, Podivín
Kostel sv. Petra a Pavla pochází z 1. pol. 13. stol. V průběhu staletí několikrát přestavován, naposledy v 19. stol. Z té doby pochází charakteristická neogotická věž. V severní zdi kostela pozdně románský portál.
 kostel sv. Rozálie
210.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Horní Věstonice
Pozdně barokní kostel sv. Rozálie s farou byl postaven ve třetí čtvrtině 18. stol. Autorem stavby byl nejspíše stavitel a architekt Jan Karel Hromádko. Kostel slouží římskokatolické církvi jako kostel farní. Fara je nyní využívána jako penzion.
 kostel sv. Václava
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Mikulov
Kostel stojí na místě pův. románského kostela (zmiň. r. 1276). Nový kostel byl postaven v l. 1414 - 1640 (mezitím dvakrát vyhořel a byl vystavěn provizorně). R. 1697 byl přestavěn do dnešní podoby. V l. 1772-1775 získal kostel vnitřní výbavu vč. varhan z r. 1771 od mistra Jana Výmoly.