Turistické cíle v okolí obce Hustopeče

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Jihomoravský kraj,  Břeclav  (BV)
Nalezeno celkem 119 záznamů, 4 / 10 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Velké Pavlovice
Barokní kostel byl postaven na místě pův. kostela ze 14.stol., který byl zničen r. 1623. Koncem 17. stol. nechal Fridrich z Oppersdorfu postavit nový kostel, původně bez věže (u fary byla zvonice), věž byla postavena r. 1883. V l. 1993-94 byl kostel opravován. Od r. 2003 je stavěna nová přístavba.
 kostel Narození Panny Marie
176.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Velké Bílovice
Původní českobratrský kostel postaven v roce 1564. Po vypuzení nekatolíků přestavěn v letech 1765–67 na katolický v pozdně barokním stylu. V roce 1925 provedena jeho oprava a v roce 1966 nově vymalován interiér.
 kostel Panny Marie Vítězné
198.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Moravský Žižkov
Stavba kostela Panny Marie Vítězné zahájena r. 2000. Vysvěcení provedeno17. srpna 2002. Skládá se z kostelní lodi a samostatně umístěné věže, zakončené křížem. Ve věži zvonová stolice pro tři zvony. Vchod do kostela, oltář a věž umístěny v jedné ose.
 kostel Povýšení sv. Kříže
191.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Židlochovice
Současný kostel barokní z let 1724–1730. Z původního kostela pochází zvonice nad průčelím. Současní jehlancovitá střecha nahradila původní kopulovitou zničenou vichřicí v roce 1855. Schodiště před kostelem zdobí 6 barokních soch.
 kostel sv. Anny
180.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Pasohlávky
Pozdně barokní kostel sv. Anny vznikl r. 1811 přestavbou starší kaple ze 17. stol. V r. 1818 byla přistavěna věž. Drobné úpravy proběhly ještě koncem 19. a 1. polovině 20. stol. V letech 1991-1992 došlo k výrazným úpravám interiéru.
 kostel sv. Barbory
245.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Pavlov
Římskokatolický farní kostel svaté Barbory, jehož stavba byla dokončena v r. 1658 v pozdně renesančním slohu, nahradil původní gotický chrám zničený r. 1426 husity. Nynější kostel vznikl barokní přestavbou r. 1742. V roce1829 následovala ještě klasicistní úprava hlavního průčelí.
 kostel sv. Jakuba
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Nosislav
Opevněný katolický kostel ze 16. století.
 kostel sv. Jana Křtitele
164.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Rakvice
Od r.1487 stávala na místě dnešního kostela kaple sv. Ondřeje, povýšená r. 1503 na farní kostel. Roku 1700 vystavěn nový kostel, zasvěcený sv. Janu Křtiteli. Při stavbě využito zdivo původního kostela, věž vystavěna nová. Kostel rozšířen v roce 1875.
 kostel sv. Jana Křtitele
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Zaječí
Gotický kostel byl postaven r. 1508. Patřil původně k opevněným kostelům. R. 1848 byl kostel silně poničen požárem. V l. 1860 a 1912 byl opraven do dnešní podoby (v pův. podobě zůstal jen presbytář). Při přestavbách byla objevena tajná chodba a náhrobní kámen kněze S. Reisingera z r. 1585.
 kostel sv. Jana Křtitele
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Kurdějov
Gotický kostel z 1. pol. 14 století. Před r. 1465 vzniklo obranné patro s ochozem. Kolem r. 1500 postavena zvonice a kostel obklopen hradbami Další úpravy následovaly kolem roku 1718. Z kněžiště vedou unikátní únikové podzemní chodby.
 kostel sv. Jana Nepomuckého
175.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Brod nad Dyjí
Římskokatolický klasicistní farní kostel sv. Jana Nepomuckého byl vybudován v letech 1770-1781. Ve 20. století rozšířen kůr. Ve věži je zvon ulitý brněnským zvonařem C.K. roku 1745. Součástí církevního areálu je i fara
 kostel sv. Jiljí
290.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Vrbice
Kostel sv. Jiljí byl postaven v letech 1913-1920 u hřbitova z r. 1790. Jde o stavbu v pseudorománském slohu.