Turistické cíle v okolí obce Hustopeče

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Jihomoravský kraj,  Břeclav  (BV)

Znak a historie

Ves, doložená už ve 13. století, byla kolem r. 1350 povýšena na městečko a r. 1572 na město privilegiem císaře Maxmiliána II. Městečko užívalo pečeti s vinařskými symboly, ratolestí s hrozny, motyčkou a nožem. Znak dostalo teprve město při svém povýšení v r. 1572. V privilegiu je za štítem namalován jako štítonoš růžově oděný anděl. V textu se však nezmiňuje, do znaku tedy patrně nepatří a byl jen malířskou dekorací. Město ho také ani na pečeti, ani jinde neužívalo.
Popis znaku:
Štít svisle rozpoltěný. Pravá polovina je červená se zlatým příčným břevnem. Na něm je větévka révy s červeným hroznem k okraji štítu obráceným, nad břevnem stojí pak v červeném poli svisle šedý kosíř se zlatou střenkou, ohnutou špicí obrácený doleva. Levá polovina štítu je zlatá a v ní je půl bílé doleva hledící orlice s červeným vyplazeným jazykem.