Neděle, 28. únor 2021. Svátek slaví Lumír, zítra Horymír, Rufin

Turistické cíle v okolí obce Mikulov

nebo vyberte

Mikulov

Jihomoravský kraj,  Břeclav  (BV)
Nalezeno celkem 106 záznamů, 8 / 9 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 pravoslavný chrám sv. Mikuláše
240.0 m. n.m.
evangelický kostel sv. Mikuláše
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihomoravský kraj, Mikulov
Původně německý evangelický kostel byl postaven v duchu pozdního historismu v r. 1903. Po odsunu německého obyvatelstva byl v majetku Českobratrské církve evangelické, která jej v r. 1988 prodala Pravoslavné církvi v Československu. V r. 1994 vyhlášen národní kulturní památkou.
 radnice
ostatní - palác, dům, zachovalý, příležitostně, Jihomoravský kraj, Valtice
Novorenesanční radnice v Valticích nahradila v letech 1887 - 89 svou starší předchůdkyni a sousední měšťanský dům. Dodnes je sídlem městské správy.
 Randez-vous
Dianin chrám, Lednicko-valtický areál
zámek, zachovalý, v návštěvních hodinách, Jihomoravský kraj
Lovecký zámeček byl postaven v klasicistním slohu roku 1812 na počest Jana I. Josefa z Lichtenštejna. Architektura je součástí Lednicko-valtického areálu, památky UNESCO.
 římská vojenská pevnost u Mušova
220.0 m. n.m.
Hradisko, Burgstall, Římský vrch
hradiště - brána, opevnění, terénní náznaky, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Pasohlávky
Hradisko u Mušova je velmi významná archeologická lokalita. V r. 1927 ji v průběhu vykopávek navštívil T. G. Masaryk. V 2. polovině 2. století zde stála důležitá římská vojenská pevnost o rozloze 30-35 ha s lázněmi a rozsáhlou nemocnicí, chráněná dvojitým příkopem a hradbou s věžemi.
 Rybniční zámeček
Lednicko-valtický areál
zámek, zachovalý, nepřístupno, Jihomoravský kraj
Klasicistní zámeček vybudoval v letech 1814-16 architekt Kornhäusel. Majiteli byli Lichtenštejnové a zprovu sloužil jako hájovna a příležitostný útulek vrchnosti, později zde přebýval zahradník. Dnes je zde expozice vodního ptactva.
 Sedlec
zámek - lovecký, zachovalý, příležitostně, Jihomoravský kraj, Sedlec
Dnes opravený zámeček byl postaven na ostrově uprostřed rybníka, patrně v renes. době. Později byl barokně přestavěn. Kolem se nacházel sad a zahrada s okrasnými prvky. Do dnešní doby se zachovaly zbytky cihlového mostu, který je zčásti zasypaný.
 Sirotčí hrádek
Waisenstein
hrad, zřícenina, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Klentnice
Zřícenina hradu postaveného na přelomu 13. a 14. st. rodem Sirotků, po jejichž vymření připadl králi Václavu III, který byl krátce poté zavražděn (v r. 1306) a hradu se zmocnili Lichtenštejnové. Ti hrad využívali do poč. 16. st., poté pustý.
 sloup Nejsvětější Trojice
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Mikulov
Sloup byl postaven v letech 1724 - 25 I. Lengalecherem patrně podle návrhu A. J. Prenera z roku 1723. Kamenické práce prováděli O. Steinböck a F. Nader.
 Slunečná
225.0 m. n.m.
věž - rozhledna, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Velké Pavlovice
Rozhledna Slunečná byla postavena 8. 5. 2009 podle projektu Ing. Martina Nováka a Ing. Antonína Olšiny. Celková výška rozhledny je 18,6 m a vyhlídková plošina je v 15 m. Konstrukce rozhledny je ze dřeva a oceli.
 sousoší Panny Marie Pomocné
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Dolní Věstonice
Barokní sousoší sedící Panny Marie pomocné s dítětem v náručí na vysokém hranolovém podstavci doplněném volutami po stranách od význačného mikulovského sochaře Ignáce Lengelachera z roku 1724.
 špitál milosrdných sester
sakrální památky - klášter, zachovalý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Valtice
Špitál Milosrdných sester byl postaven poč. 19. stol. Spravovaly ho řeholní sestry Kongregace milosrdných sester. Neměl bohužel dlouhého trvání a v písemných pramenech jsou o něm jen kusé informace. Dnes je z větší části rozdělen na byty. Budovy špitálu jsou na seznamu kulturních památek.
 Staatz
332.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, volně přístupno, Rakousko, Dolní Rakousko
Románský hrad založil kolem roku 1207 rod von Staatz, který v roce 1250 vymřel. Později babenberská pevnost. V roce 1551 jej získal rod baronů Breunerů von Rabenstein. Opuštěn po třicetileté válce, kdy jej zputošili Švédové.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147