Turistické cíle v okolí obce Mikulov

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Jihomoravský kraj,  Břeclav  (BV)
Nalezeno celkem 105 záznamů, 7 / 9 stran, vyhledáno za 0.06 sec
 minaret
175.0 m. n.m.
Lednicko-valtický areál
věž - rozhledna, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Jihomoravský kraj
Dominanta lednického parku vznikla 1797–1802 dle projektu arch. Hardtmutha jako jedna z prvních čistě vyhlídkových staveb v českých zemích. Údajně nejvyšší minaret v neislámské zemi, doklad počátků orientálních inspirací ve střední Evropě.
 mlýn
Dolní Věstonice
mlýn - vodní, chátrající, nepřístupno, Jihomoravský kraj
Vodní mlýn postavili roku 1575 habáni (novokřtěnci), v roce 1906 jej postihl požár. V současné době chátrá. Nejzachovalejší je barokní brána mlýna z 18. století se sochou sv. Floriána.
 Mušov
170.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Pasohlávky
Feudální sídlo nebo strážní opevnění, jehož vznik je datován na počátek 14. stol., bylo podle archeologických nálezů využíváno i v období husitských válek v 1. pol. 15. stol. V l. 1978-1980 byla celá oblast zatopena při vzniku vodního díla Nové Mlýny a místo se ocitlo na dně Věstonické nádrže.
 národní přírodní rezervace Tabulová
Stolová hora
hradiště, zaniklý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Klentnice
Zaniklé hradiště na Stolové hoře (458 m), která je součástí Pálavských vrchů. Osídlení datováno do doby kolem 700 let př.n.l., kdy zde lid velaticko-podolské kultury vystavěl opevněné sídliště. Výskyt mohyl únětické kultury.
 Nejdek
180.0 m. n.m.
Pohansko
hradiště, terénní náznaky, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Nejdek
Pohansko u Nejdku bylo osídleno již v eneolitu, poté v době bronzové, době laténské a v časně slovanském období. V 9. století zde vzniklo raně středověké velkomoravské nížinné hradiště o celkové ploše asi 23 ha. Jeho zánik je kladen do 10. století.
 Neuhaus
Nový hrad u Mikulova
hrad, nepatrné zbytky zdí, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Klentnice
Nepatrné zbytky zdiva markraběcího hradu. Založen po r. 1368 k ostraze severojižní cesty překračující Dyji u Mušova, r. 1380 prodán Liechtensteinům. Dobyt a zničen husity mezi lety 1420 a 1425. Dochovány terénní zbytky a střep zdi neznámé budovy.
 Nový dvůr
Lednicko-valtický areál
ostatní, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Charvátská Nová Ves
Jedna ze staveb Lednicko-valtického areálu. Původně postavená pro chov ovcí, později využívána na chov koní. Směrem k rybníkům kruhová rotunda, v níž je salónek s nástěnnými malbami, který měl sloužit panstvu.
 Obelisk
Facka
pomník, památník, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj
Obelisk postaven r. 1798 na paměť mírové smlouvy mezi Rakouskem a Francií uzavřené r. 1797 v italském Compo Formiu mezi císařem Napoleonem Bonapartem a arcivévodou Karlem Habsburským. Jedná se o jehlan na čtvercovém soklu o celkové výšce 23 m.
Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/hrady/class/class.ciselnik.php on line 137
 pěchotní srub MJ-S-29 Svah; U dráhy
209.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, , Jihomoravský kraj
Jeden z mála postavených TO pevnostního opevnění Československa na jihu Moravy. Neoficiálně na vlastní nebezpečí příležitostně přístupný, snaha o zřízení muzea. Zachovalé pancéřové zvony (osazené však až na přelomu čtyřicátých a padesátých let).
 Popice
214.0 m. n.m.
Mohyla
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Popice
Zaniklá tvrz na uměle upraveném pahorku, zvaném Mohyla, byla postavena patrně v 2. pol. 14. stol. V písemných pramenech se uvádí, že ve 14. stol. sídlil ve vsi rozvětvený rod z Popic. R. 1366 ves držel Martin z Popic, r. 1406 Petr Bílý z Popic. Tvrz samotná se zmiňuje až r. 1414 již jako pustá.
 Pouzdřany
zámek - tvrz přestavěná na zámek, chátrající, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Pouzdřany
Značně přestavěný a chátrající zámek na místě tvrze, z jehož původní podoby dnes stojí jen východní a část severního křídla.
 pravoslavný chrám sv. Mikuláše
240.0 m. n.m.
evangelický kostel sv. Mikuláše
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Mikulov
Původně německý evangelický kostel byl postaven v duchu pozdního historismu v r. 1903. Po odsunu německého obyvatelstva byl v majetku Českobratrské církve evangelické, která jej v r. 1988 prodala Pravoslavné církvi v Československu. V r. 1994 vyhlášen národní kulturní památkou.