Sobota, 6. březen 2021. Svátek slaví Miroslav, zítra Tomáš

Turistické cíle v okolí obce Mikulov

nebo vyberte

Mikulov

Jihomoravský kraj,  Břeclav  (BV)
Nalezeno celkem 106 záznamů, 7 / 9 stran, vyhledáno za 0.02 sec
 Mikulov
Regionální muzeum v Mikulově
zámek - původní hrad, zachovalý, v návštěvních hodinách, Jihomoravský kraj, Mikulov
Zámek přestavěný z románského hradu. V 16. a 17. st. renesančně upravován. V r. 1718 vyhořel a byl barokně přestavěn. Zdržoval se tu Napoleon a v r. 1866 zde bylo podepsáno prusko - rakouské příměří. V r. 1945 poškozen požárem, poté zrekonstruován.
 minaret
175.0 m. n.m.
Lednicko-valtický areál
věž - rozhledna, zachovalý, v návštěvních hodinách, Jihomoravský kraj
Dominanta lednického parku vznikla 1797–1802 dle projektu arch. Hardtmutha jako jedna z prvních čistě vyhlídkových staveb v českých zemích. Údajně nejvyšší minaret v neislámské zemi, doklad počátků orientálních inspirací ve střední Evropě.
 mlýn
Dolní Věstonice
mlýn - vodní, chátrající, volně přístupno, Jihomoravský kraj
Vodní mlýn postavili roku 1575 habáni (novokřtěnci), v roce 1906 jej postihl požár. V současné době chátrá. Nejzachovalejší je barokní brána mlýna z 18. století se sochou sv. Floriána.
 Mušov
170.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Pasohlávky
Feudální sídlo nebo strážní opevnění, jehož vznik je datován na počátek 14. stol., bylo podle archeologických nálezů využíváno i v období husitských válek v 1. pol. 15. stol. V l. 1978-1980 byla celá oblast zatopena při vzniku vodního díla Nové Mlýny a místo se ocitlo na dně Věstonické nádrže.
 národní přírodní rezervace Tabulová
Stolová hora
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Klentnice
Zaniklé hradiště na Stolové hoře (458 m), která je součástí Pálavských vrchů. Osídlení datováno do doby kolem 700 let př.n.l., kdy zde lid velaticko-podolské kultury vystavěl opevněné sídliště. Výskyt mohyl únětické kultury.
 Nejdek
180.0 m. n.m.
Pohansko
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Nejdek
Pohansko u Nejdku bylo osídleno již v eneolitu, poté v době bronzové, době laténské a v časně slovanském období. V 9. století zde vzniklo raně středověké velkomoravské nížinné hradiště o celkové ploše asi 23 ha. Jeho zánik je kladen do 10. století.
 Neuhaus
Nový hrad u Mikulova
hrad, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Klentnice
Nepatrné zbytky zdiva markraběcího hradu. Založen po r. 1368 k ostraze severojižní cesty překračující Dyji u Mušova, r. 1380 prodán Liechtensteinům. Dobyt a zničen husity mezi lety 1420 a 1425. Dochovány terénní zbytky a střep zdi neznámé budovy.
 Nový dvůr
Lednicko-valtický areál
ostatní, zachovalý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Charvátská Nová Ves
Jedna ze staveb Lednicko-valtického areálu. Původně postavená pro chov ovcí, později využívána na chov koní. Směrem k rybníkům kruhová rotunda, v níž je salónek s nástěnnými malbami, který měl sloužit panstvu.
 Obelisk
Facka
pomník, památník, zachovalý, příležitostně, Jihomoravský kraj
Obelisk postaven r. 1798 na paměť mírové smlouvy mezi Rakouskem a Francií uzavřené r. 1797 v italském Compo Formiu mezi císařem Napoleonem Bonapartem a arcivévodou Karlem Habsburským. Jedná se o jehlan na čtvercovém soklu o celkové výšce 23 m.
 pěchotní srub MJ-S-29 Svah; U dráhy
209.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, není známo, Jihomoravský kraj
Jeden z mála postavených TO pevnostního opevnění Československa na jihu Moravy. Neoficiálně na vlastní nebezpečí příležitostně přístupný, snaha o zřízení muzea. Zachovalé pancéřové zvony (osazené však až na přelomu čtyřicátých a padesátých let).
 Popice
214.0 m. n.m.
Mohyla
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Popice
Zaniklá tvrz na uměle upraveném pahorku, zvaném Mohyla, byla postavena patrně v 2. pol. 14. stol. V písemných pramenech se uvádí, že ve 14. stol. sídlil ve vsi rozvětvený rod z Popic. R. 1366 ves držel Martin z Popic, r. 1406 Petr Bílý z Popic. Tvrz samotná se zmiňuje až r. 1414 již jako pustá.
 Pouzdřany
zámek - původní tvrz, chátrající, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Pouzdřany
Značně přestavěný a chátrající zámek na místě tvrze, z jehož původní podoby dnes stojí jen východní a část severního křídla.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147