Pátek, 5. březen 2021. Svátek slaví Kazimír, zítra Miroslav

Turistické cíle v okolí obce Mikulov

nebo vyberte

Mikulov

Jihomoravský kraj,  Břeclav  (BV)
Nalezeno celkem 106 záznamů, 4 / 9 stran, vyhledáno za 0.01 sec
 Katzelsdorfská myslivna (salet)
Lednicko-valtický areál
zámek - lovecký, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Jihomoravský kraj
Zbytek zdí loveckého zámečku, který byl součástí Lednicko-valtického areálu, postaven v 1. čtvrtině 19. století. Po r. 1853 sloužil jako sklad a seník, v r. 1956 shořel a posléze byl zbořen.
 Kirchstetten
220.0 m. n.m.
Neudorf bei Staatz
zámek, zachovalý, příležitostně, Rakousko, Dolní Rakousko
V r. 1723 získal starší opevněně sídlo ze 16. století císařský lékař Matthias von Suttner, který jej nechal podle plánů Josefa Emanuela Fischera von Erlach barokně přestavět. Po r. 1945 zůstal dlouho opuštěn a následně byl v r. 1975 vykraden. Před r. 1998 částečně opraven pro kulturní akce.
 klášter františkánů s kostelem archanděla Michaela
sakrální památky - klášter, zachovalý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Valtice
Klášter františkánů vznikl r. 1487 obnovou budov pův. kláštera minoritů (z r. 1286). R. 1529 byl pobořen Turky, r. 1541 byl opuštěn. R. 1692 byl řádem znovu osídlen a vystavěn vč. kostela. R. 1803 byl klášter zrušen, r. 1807 prodán a kostel byl stržen. V l. 1872-1919 zde byla úspěšná rolnická škola.
 klášter kapucínů při kostele sv. Anny
sakrální památky - klášter, zaniklý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Mikulov
Kapucínský klášter založený v r. 1611 kardinálem Františkem z Dietrichštejna. Tvořil společný areál s loretánskou Svatou chýší a kostelem sv. Anny – dnešní Dietrichštejnskou hrobkou. Zanikl spolu se Svatou chýší po požáru v r. 1784.
 klášter milosrdných bratří s kostelem sv. Augustina
sakrální památky - klášter, zachovalý, příležitostně, Jihomoravský kraj, Valtice
Klášter postavil řád Milosrdných bratří v l. 1662-1668. R. 1968 byl postaven chrám sv. Augustina (r. 1673 přistavěny věže; r. 1873 zvýšeny). V l. 1890-92 proběhla velká přestavba konventu a nemocnice. R. 1931 byla přistavěna nová nemocnice. R. 1948 znárodnění budov. Dodnes slouží jako nemocnice.
 klášter piaristů s kostelem sv. Jana Křtitele
sakrální památky - klášter, zachovalý, v návštěvních hodinách, Jihomoravský kraj, Mikulov
První piaristická kolej v rakouské monarchii byla založena r. 1631 kardinálem Františkem z Dietrichštejna na místě staršího špitálu. Kostel přistavěn r. 1640. Klášter zrušen r. 1950. Vzácné fresky F. A. Maulbertscheho a sochy od W. Trägera.
 Kolonáda - Reistna
275.0 m. n.m.
Valtice, Lednicko - Valtický areál
ostatní, zachovalý, v návštěvních hodinách, Jihomoravský kraj
Vyhlídkový objekt v podobě antické kolonády s korintskými sloupy a sochami nad Valticemi vystavěný z popudu Jana Josefa I. z Liechtenštejna na památku jeho otce a bratří v letech 1810 - 19 dle projektu stavitelů J. Hardtmuha a J. Kornhäusela.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihomoravský kraj, Valtice
Chrám stojí na místě pův. kostela z 13. stol. Se stavbou začal r. 1631 arch. Giovanni G. Tencalla zřejmě dle projektu Karla Eusebia z Lichtenštejna. R. 1638 se u dokončovaného kostela zřítila klenba, stavbu převzal r. 1641 Ondřej Erna. S přestávkami byl kostel budován do r. 1674, kdy byl vysvěcen.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihomoravský kraj, Velké Pavlovice
Barokní kostel byl postaven na místě pův. kostela ze 14.stol., který byl zničen r. 1623. Koncem 17. stol. nechal Fridrich z Oppersdorfu postavit nový kostel, původně bez věže (u fary byla zvonice), věž byla postavena r. 1883. V l. 1993-94 byl kostel opravován. Od r. 2003 je stavěna nová přístavba.
 kostel Nejsvětější Trojice
178.0 m. n.m.
Drnholec
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, v návštěvních hodinách, Jihomoravský kraj
První kostel, románský, později goticky přestavěný, byl postaven r.1237. Při stavbě nového kostela přestavěn na faru. Současný chrám Nejsvětější Trojice postaven v l.1750–57. I přes pozdější opravy, jeho podoba z doby výstavby zůstala nezměněna.
 kostel sv. Anny
180.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihomoravský kraj, Pasohlávky
Pozdně barokní kostel sv. Anny vznikl r. 1811 přestavbou starší kaple ze 17. stol. V r. 1818 byla přistavěna věž. Drobné úpravy proběhly ještě koncem 19. a 1. polovině 20. stol. V letech 1991-1992 došlo k výrazným úpravám interiéru.
 kostel sv. Barbory
245.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihomoravský kraj, Pavlov
Římskokatolický farní kostel svaté Barbory, jehož stavba byla dokončena v r. 1658 v pozdně renesančním slohu, nahradil původní gotický chrám zničený r. 1426 husity. Nynější kostel vznikl barokní přestavbou r. 1742. V roce1829 následovala ještě klasicistní úprava hlavního průčelí.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147