Turistické cíle v okolí obce Brno-Královo Pole

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Jihomoravský kraj,  Brno-město  (BM)

Znak a historie

Staré sídliště, založené na pozemcích královského velkostatku. Na městys bylo povýšeno 8. května 1844, na město císařským rozhodnutím z 3. července 1905. Císař František Josef I. potvrdil toto rozhodnutí a zároveň udělil městysu znak privilegiem z 29. května 1908. Dlouhý interval mezi císařským rozhodnutím a vydáním privilegia způsobil spor mezi správou města, která chtěla mít ve znaku královskou korunu a husitský cep, a rakouským ministerstvem vnitra, pro které byly oba tyto symboly nepřijatelné. Tohoto znaku pak město užívalo až do 16. dubna 1919, kdy bylo připojeno k městu Brnu.
Popis znaku:
Příčně dělený štít, v dolní polovině ještě rozpoltěný. V horním modrém poli vyrůstá z dělící čáry polovina korunované, zlaté a červeně šachované orlice doprava hledící. V dolním pravém poli červeném jsou tři prostupující se stříbrné kruhy, provázené desíti malými zlatými korunkami. V dolním levém poli zlatém sklání se hrotem vlevo dolů nakoso postavený černý meč, zkřížený se zelenou lipovou ratolestí. Štít obklopuje ozdobná bronzová obruba a nad štítem, je stříbrná zděná koruna s pěti viditelnými zuby.