Turistické cíle v okolí obce Červená Voda

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Pardubický kraj,  Ústí nad Orlicí  (UO)
Nalezeno celkem 95 záznamů, 4 / 8 stran, vyhledáno za 0.06 sec
 kostel sv. Jana Křtitele
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Raškov
Barokní kostel nahradil v obci dřevěný kostel, postavený zřejmě v 2. pol. 16. stol. Nový kostel byl postaven v l. 1722-32 za fin. přispění knížete Josefa Jana Adama z Lichtenštejna. Ve 3. čtvrt. 18. stol. byla postavena zvonice a zřejmě i předsíň, r. 1802 sakristie. Od r. 1958 chráněnou památkou ČR.
 kostel sv. Jiří
402.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Dolní Čermná
Kostel z let 1687–1690. Je jednolodní s trojboce uzavřeným presbytářem. Hlavní oltář novogotický s obrazem sv. Jiří a barokními sochami sv. Mikuláše a sv. Augustina. Před vchodem ke kostelu stojí krucifix r. 1792 a mariánský pilíř z r. 1700. Památkově chráněno od r. 1958.
 kostel sv. Jiří
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Bludov
Původní dřevěný kostel postaven před r. 1350, několikrát byl zcela přestavěn. Současná podoba z l. 1837–1838. Pozoruhodná vnitřní výmalba. V areálu kostela sousoší Nejsvětější Trojice z 2. pol. 18. stol. a socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1818. Na kostel navazuje žerotínská hrobka z l. 1840–1842.
 kostel sv. Leonarda
578.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Horní Studénky
Jednolodní kostel s polygonálním závěrem a hranolovou věží v čele, postaven zřejmě v 16. století, snad před r. 1568 (v místě starší stavby snad již z 15. stol.). Kostel s hřbitovem je ohrazen ambitem (z r. 1734), zbudovaným na půdorysu protáhlého osmiúhelníka. Před kostelem je kříž z r. 1814.
 kostel sv. Linharta
577.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Vysoké Žibřidovice
Barokní kostel z l. 1714-21 v místě původní dřevěné svatyně. Neorientovaná jednolodní stavba s pravoúhlým závěrem a vestavěnou kvadratickou věž, k bokům presbytáře přiléhají sakristie a depozitář. Obehnán ohradní zdí s kaplemi. Součástí areálu empírový kříž. Od r. 1958 nemovitou památkou ČR.
 kostel sv. Maří Magdaleny
580.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Bartošovice v Orlických horách
Jednolodní barokní kostel sv. Maří Magdalény. Prvně kostel dřevěný z r. 1548, poté kostel kamenný z r. 1673. Dnešní podoba z l. 1731–46. Uvnitř oltářní obraz patronky, sochy sv. Víta a Jeronýma, boční oltáře a kazatelna, které pocházejí z r. 1740. Před kostelem stojí hřbitovní brána z téhož roku.
 kostel sv. Máří Magdalény
367.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Lanškroun
Empírový kostel vystavěn v letech 1825–1827. Jednolodní, ploché hlavní průčelí se středovým rizalitem. Ve vstupní části kruchta nesená třemi oblouky na toskánských sloupech. Nad východním průčelím čtyřboká věž. Vlevo od průčelí kostela kamenný krucifix. Památkově chráněno od roku 1958.
 kostel sv. Matouše
284.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Postřelmov
Původní gotický dřevěný kostel ze 14.stol. po požáru v roce 1665 přestavěna v raně barokním slohu. Další přestavba v 19. stol. V interiéru kostela nástropní malba Poslední večeře. Kolem kostela původně hřbitov, nyní pouze část za kostelem. U vchodu na hřbitov socha sv. Jana Nepomuckého.
 kostel sv. Matouše
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Červená Voda
Raně barokní kostel nahradil v obci dřevěný renesanční kostel ze 16. stol., který vyhořel v 2. pol. 17. stol. Nový zděný kostel byl vybudován v l. 1683-86 (stavitel Jan Klein). Koncem 19. stol. pseudoslohově upraven. Od r. 1958 je chráněnou památkou ČR. V l. 1989-90 provedena vnější rekonstrukce.
 kostel sv. Michaela archanděla
573.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Pardubický kraj, Králíky
Kostel sv. Michaela archanděla vznikl v r. 1610 na základech luteránské modlitebny (postavena r. 1577 z podnětu Zdeňka z Valdštejna). V letech 1768-1778 byl barokně přestavěn.
 kostel sv. Mikuláše
394.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Ostrov
Barokní kostel na místě vyhořelého kostela z r. 1685. Nynější kostel z r. 1773 je jednolodní stavba s čtvercovým presbytářem a sakristií na jihu v místě původní věže. R. 1798 před západní průčelí nad hlavním portálem přistavěna hranolová věž. Interiér klenut valeně, stěny členěny pilastry.
 kostel sv. Mikuláše
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Nekoř
Kostel pochází ze 17. stol. Dle písemných záznamů nahradil středověkou stavbu (kaple, kostelík), která se nacházela nedaleko a jejíž trámy posloužily pro novou stavbu. Ve 20. století byly objeveny zbytky hrobů. Roku 1651 je nekořský kostel uveden jako filiální.