Turistické cíle v okolí obce Červená Voda

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Pardubický kraj,  Ústí nad Orlicí  (UO)
Nalezeno celkem 95 záznamů, 3 / 8 stran, vyhledáno za 0.03 sec
 kaple sv. Rocha
530.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Pardubický kraj, Červená Voda
Nedávno zrekonstruovaná výklenková kaple sv. Rocha s jeho soškou v interiéru. Lidová stavbička snad z konce 18. století.
 kašna s delfíny
377.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, nepřístupno, Pardubický kraj, Lanškroun
Pískovcová kašna s čtvercovou nádrží z 1. poloviny 19. stol. Uprostřed nádrže pilíř čtvercového průřezu. Na nárožích litinoví delfíni. Na horní ploše pilíře váza. Plášť zdoben rostlinným dekorem. Památkově chráněno od r. 1958.
 klášter cyriaků s kostelem Panny Marie (sv. Kříže)
Klášterec nad Orlicí
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj
Bývalý konvent cyriáků ze 13. st. zanikl za husitských válek. Zůstal pouze obnovený gotický kostel Panny Marie, dnes obklopený hřbitovem s kostnicí. Na jižní stěně býv. věže kresby z 2. poloviny 15. století. Zachovány gotické architektonické prvky.
 klášter servitů/redemptoristů s kostelem Nanebevzetí P. Marie
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Dolní Hedeč
Kostel postaven do r. 1701 z podnětu biskupa Tobiase Johanna Beckera, později vznikla řada sedmi zastavení a r. 1706-1710 postaven klášter servitů. R. 1728 místo navštívilo 150 000 poutníků.
 kostel Božího Těla (kościół Bożego Ciała)
450.0 m. n.m.
Międzylesie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Polsko, dolnośląskie
Původně dřevěný kostel byl prvně zmiňován v r. 1384. Později několikrát zanikl a byl znovu obnoven. V l. 1600-1613 postaven zděný kostel. Později v l. 1699-1713 přestavěn a v l. 1776-1779 získal současnou barokní podobu. Z 18. stol. pochází i budova fary. V 19. a 20. stol. kostel opravován.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
470.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Pardubický kraj, Šedivec
Kostel, postavený v l. 1897–98 (stavitel Alois Petřík z Kyšperka). Stavba započata díky daru rodáka M. Motyčky. Při kostele byl zřízen k r. 1895 i hřbitov s márnicí. R. 1905 vysvěceny zvony, zrekvírovány za 1. svět. války. R. 1927 a r. 1969 vysvěceny nové zvony. Interiér zdobí díla řady umělců.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
450.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Štíty
Jednolodní barokní kostel byl postaven roku 1755. V průčelí je vestavěná čtverhranná věž s dvěma zvony. Fasády zdobí pilastry s římsovými hlavicemi. Bohatě členěný interiér. Před kostelem kamenný kříž z roku 1859 s Kristem. Na severní straně empírové sousoší Kalvárie z roku 1808.
 kostel Narození Panny Marie
630.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Vojtíškov
Pozdně barokní kostel postavený v l. 1807-9 nákladem knížete Jana z Liechtensteina. Jednolodní orientovaná sazba z odsazeným trojboce zakončeným kněžištěm má v západním hranolovou věž s obdélnou předsíní. Při presbytáři od jihu sakristie, od severu depozitář. Mobiliář převážně klasicistní.
 kostel Nejsvětější Trojice
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Kopřivná
Jednolodní rokokový kostel postavený v letech 1746 až 1753, obehnaný zdí se dvěma kaplemi. Výzdoba od I. Oderlického a I. Güntera. Cestu ke kostelu lemují až 200 let staré lípy.
 kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Habartice
Kostel vznikl přestavbou staršího kostela, postaveného v Habarticích protestanty již v předbělohorské době (přesný rok není znám). Při rekatolizaci byl kostel zasvěcen Neposkvrněnému početí P. Marie a r. 1842 byl výrazně přestavěn a rozšířen. U kostela je hřbitov, celý areál je obehnán ohradní zdí.
 kostel sv. Aloise
635.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Dolní Morava
Kostel byl postaven v letech 1801-1802 v empírovém slohu a r. 1802 byla vedle něj vybudována fara. V r. 1840 zhotovil malíř Liechtensteinů Jan Dalinger obraz na hlavní oltář kostela. V r. 2008 byla budova fary zrekonstruována a dnes slouží jako penzion. Kostel je filiální.
 kostel sv. Anny
373.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Lanškroun
Barokní kostel postavil Antonio Sala jako hřbitovní v letech 1700-1705 podle plánů G. P. Tencally. Okolní hřbitov s cennými náhrobky a přenesenými náhrobními kameny zrušen r. 1893. Nevyužívaný kostel rekonstruován v letech 1998-2000, mobiliář kromě hlavního oltáře a varhan vystěhován.