Turistické cíle v okolí obce Červená Voda

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Pardubický kraj,  Ústí nad Orlicí  (UO)
Nalezeno celkem 95 záznamů, 2 / 8 stran, vyhledáno za 0.06 sec
 evangelický kostel
430.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Horní Čermná
V r. 1788 postavena první církevní stavba bez věže. R. 1838 postaven zděný kostel stávajících parametrů, věž r. 1884. R. 1885 pořízeny tři zvony. V první i druhé světové válce zabaveny jak původní zvony, tak nově doplněné. Opět nově doplněny r. 2001. Kostel stále využívá církev evangelická.
 Háj u Šumperka
631.0 m. n.m.
věž - rozhledna, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Olomoucký kraj
Věž vznikla v roce 1933. Po zasažení bleskem v roce 1953 vyhořela. Opravena a znovu zpřístupněna v roce 1996. Zasklená vyhlídková plošina se nachází ve výšce 24 m a je přístupná po zdolání 133 schodů.
 hrad u Nekoře
hrad, terénní náznaky, nepřístupno, Pardubický kraj
Terénní zbytky hradu, založeného snad Petraněm Zebínským. Listina Tobiáše z Bechyně z let 1279-1290 zakazuje stavět hrad neznámému šlechtici na území patřící klášteru Orlice, a tak nebyl dostavěn. Dochován je příkop, val, zbytek hradby a sklepy.
 hrobka Bukůvků z Bukůvky
sakrální památky, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Postřelmov
Čtvercová renesanční hrobka vladyků Bukůvků z Bukůvky z r. 1592 v sousedství farního kostela sv. Matouše. Přízemí sloužilo jako kaple s klášterní klenbou a štukaturou, pod ní se nachází rodinná hrobka s dřevěnými rakvemi. Podlaha, schody a klenba jsou z cihel.
Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/hrady/class/class.ciselnik.php on line 137
 kaple Nanebevstoupení Páně
Matzekova, u Lužné
sakrální památky - kaple, zachovalý, , Olomoucký kraj
Drobná sakrální stavba z 18. století, zvaná také Matzekova kaplička.
 kaple Nanebevzetí Panny Marie
401.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Horní Třešňovec
Kaple postavena v letech 1869-1870. R. 1888 před kaplí postaven kříž. R. 1928 první větší oprava celé kaple. R. 1942 zrekvírovány zvony pro potřeby válečného průmyslu. R. 1947 instalován nový zvon, r. 1998 instalován další zvon. Mše se koná každou neděli v lichém týdnu.
 kaple Navštívení Panny Marie
534.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Hynčice nad Moravou
Pozdně barokní kaple z r. 1754 je podélná jednolodní stavba s volutovým štítem a trojbokým závěrem. V 2. pol.19. stol. přistavěna obdélná předsíň. Okna ve vpadlých výplních mají segment. záklenky, závěr zaklenut lunetami, část lodi valeně s výsečemi. Mobiliář barokní (obrazy) a klasicistní (oltář).
 kaple Nejsvětější Trojice
675.0 m. n.m.
muzeum rodu skladatele Franze Schuberta
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Vysoká
Prostá barokní kaple s obdélnou lodí a půlkruhovým závěrem byla vybudována r. 1786 z podnětu místního obyvatele Carla Schuberta, děda hudebního skladatele Franze Schuberta. Kaple slouží jako památník hudebního skladatele a jeho rodu. Kaple je zařazena do seznamu nemovitých kulturních památek.
 kaple Panny Marie Bolestné
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Bušín
Barokní kaple byla údajně postavena r. 1718, presbytář byl přistavěn r. 1913. V závěru kněžiště je pilíř s kamenným sousoším Piety, dat. r. 1703. Průčelí zdobí volutový štít, v jehož nice je dřevěná socha Madony (práce lidového řezbáře, kolem r. 1800). Kříž u kaple byl vytvořen r. 1797.
 kaple sv. Františka Xaverského
425.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Petrovice
Kaple vystavěna r. 1889. Kolem kaple hřbitov. Obdélníková stavba s polokruhovou apsidou a věžičkou nad průčelím. V kapli obrazy křížové cesty. Ve věži 3 menší zvony. Před kaplí kamenný krucifix.
 kaple sv. Prokopa
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Sudkov
Kaple sv. Prokopa, stojící v obci Sudkov, byla postavená v roce 1795
 kaple sv. Prokopa a sousoší Piety
363.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Sázava
Kaple z r. 1858. V letech 2006–2007 oprava kaple. V kapli probíhají koncerty a konají se svatby. Před ní na kamenném pilíři stojí sousoší Piety. Pochází z roku 1861. I když na sloupu je letopočet 1681 předpokládá se, že současná socha pochází ze stol. devatenáctého. Sousoší památkově chráněno.