Turistické cíle v okolí obce Brandýs nad Orlicí

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Pardubický kraj,  Ústí nad Orlicí  (UO)
Nalezeno celkem 149 záznamů, 6 / 13 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 kostel Rozeslání sv. Apoštolů
330.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Pardubický kraj, Litomyšl
Špitální gotický kostel se poprvé připomíná 1407, několikrát barokně přestavěn po požárech, západní věž a kruchta přestavěny v l. 1838–42. Sousední budova staršího gotického špitálu, se kterou byl spojen chodbou, po roce 1945 zbořena.
 kostel sv. Anny
333.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Ústí nad Orlicí
Kostel sv. Anny v Ústí nad Orlicí - Hylvátech byl na místě starší kaple z doby kolem roku 1600 postaven roku 1755 z popudu místního děkana Jana Leopolda Mosbendera. Před kostelem krucifix z roku 1819.
 kostel sv. Anny a městský hřbitov
330.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Pardubický kraj, Litomyšl
Raně barokní kostel sv. Anny postaven v letech 1670-1672 podle plánů Antonia Alfieriho nákladem hrabat Trauttmansdorffů. Hlavní oltář pochází až z r. 1795. Od r. 1831 u kostela zřízen městský hřbitov s novorenes. branou z r. 1897. Rekonstruovaný kostel slouží od r. 2012 opět bohoslužebným účelům.
 kostel sv. Bartoloměje
424.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Semanín
Barokní bezvěžový venkovský kostel z r. 1696. Jednolodní orientovaná stavba obdélného půdorysu s odsazeným pravoúhlým obdélným presbytářem a osově umístěnou sakristií. Kvalitní příklad raně barokní architektury. Původní hřbitov obklopující kostel není používán. Kostel památkově chráněn od roku 1964.
 kostel sv. Filipa a Jakuba
370.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Lukavice
Na místě současného kostela stál původně gotický kostel. Barokně přestavěn v l. 1720-1721. Jednolodní obdélná stavba s hranolovou věží. Nad presbytářem hranolový sanktusník. Hlavní oltář vinný kmen, v jehož větvích obraz sv. Filipa a Jakuba. Památkově chráněno od r. 1958.
 kostel sv. Jakuba Většího
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Česká Třebová
Klasicistní kostel byl postaven v l. 1794-1801 (arch. Josef Hardtmuth) na místě pův. kostela (vyhořel r. 1636). R. 1884 kostel poničil požár, při opravě byla věž zastřešena novou bání; dnešní báň věže je z r. 1913. V l. 1991-93 prošel kostel rekonstrukcí. Vnitřní vybavení je klasicistní a empírové.
 kostel sv. Jakuba Většího
405.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Rybná nad Zdobnicí
Barokní kostel byl postaven náhradou za pův. dřevěný kostel (14. stol.), který byl zničen za husitských válek v 1. pol. 15. stol. V l. 1748–56 dal hrabě Antonín z Bubna postavit nový zděný kostel. Od r. 1869 farní. Z pův. tří zvonů byly dva zrekvírovány za I. sv. války, zůstal zvon sv. Jakub (1558).
 kostel sv. Jana Křtitele
298.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Vračovice
Původně románský kostel, přestavěný nejprve goticky, po požáru r. 1692 barokně. Koncem 19. století zcela přestavěn neoslohově. Před hřbitovem, obklopujícím kostel, kříž z r. 1857 s reliéfy sv. Maří Magdaleny, Zmrtvýchvstání a sv. Petra.
 kostel sv. Jiří
398.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Svatý Jiří
Původně raně gotický kostel z konce 13. století na návrší v centru obce Svatý Jiří. Barokní přestavba 1757, další úpravy 1823–24, 1899–1900. Celkový vzhled silně zjednodušený. Obklopen funkčním hřbitovem oblého tvaru.
 kostel sv. Martina
257.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Zámrsk
Rokokový kostel sv. Martina byl postaven v l. 1781-82 na místě pův. gotického kostela (patrně z 13. stol.). Se zděnou hranol. zvonicí s cibulovitou bání, vedle stojí fara z pol. 19. stol. U kostela socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1727. V kostele rokokový oltář z r. 1781 od Josefa Pacáka z Litomyšle.
 kostel sv. Michaela archanděla
258.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Královéhradecký kraj, Borohrádek
Raně barokní kostel sv. Michaela archanděla v Borohrádku postaven v letech 1669–1673. Hlavní oltář z r. 1752, kamenná křtitelnice z r. 1556, vnitřní zařízení z 18. stol. V kostelní zdi náhrobníky z let1625 a 1629. V blízkosti kostela dřevěná zvonice. Na hřbitově novogotická hrobka Lützowů.
 kostel sv. Mikuláše s poustevnou a lázněmi
310.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Pardubický kraj, Vraclav
V 17. stol. postavena kaplička poustevna. V r. 1730 postaven barokní kostel sv. Mikuláše. Při poutní kapli v 17.stol. založeny lázně, rozšířené r.1711, zaniklé v 19. st. Rekonstrukce kostela i budovy lázní v letech 1976 – 1986.