Turistické cíle v okolí obce Brandýs nad Orlicí

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Pardubický kraj,  Ústí nad Orlicí  (UO)
Nalezeno celkem 149 záznamů, 5 / 13 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 Kateřinský špitál
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Pardubický kraj, Žamberk
Empírový dům, bývalý špitál sv. Kateřiny. Budova byla postavena v letech 1840–1845. Dnes památkově chráněná stavba a muzeum (historie města, řemesla atd.). R. 1974 byla dokončena adaptace nemocnice pro potřeby muzea, které do té doby sídlilo v nedalekém zámku. R. 1975 vytvořena stálá expozice.
 katovna
330.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Pardubický kraj, Litomyšl
Katovna, původní obydlí litomyšlských popravčích. Poslední kat František Jan (Pírek) Hořínek zde bydlel do r. 1808 (1810). Jeho dědicové užívali nadále stavení jako statek s příslušným hospodářstvím, později katovnu prodali panu Dočkalovi z Litomyšle, dnes je v majetku paní Dostálové.
 klášter augustiniánů poustevníků s kostelem Povýšení sv. Kříže
330.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Litomyšl
Gotický trojlodní kostel s terasou z 19. století je pozůstatkem klášteru augustiniánů založeného roku 1356. Stavba kostela začala krátce poté a trvala asi 20 let. Během své existence kostel mnohokrát vyhořel.
 klášter piaristů s kostelem Nalezení sv. Kříže
330.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, volně přístupno, Pardubický kraj, Litomyšl
Malý kostel s piaristickou kolejí byl postaven v 16. st. V r. 1714 začala stavba velkého barokního kostela. Při několika požárech poničeno vnitřní vybavení a malby. V l. 1991-94 proběhla částečná rekonstrukce,v l. 1997-2000 opravena budova koleje, v letech 2010-2014 zrestaurován interiér kostela.
 Koldín
zámek, zachovalý, volně přístupno, Pardubický kraj, Koldín
Jan Hildebrant Licek z Rýzmburka začátkem 17.stol. vybudoval renesanční zámek. V průběhu 18. a 19. století byl zámek upravéván. V r. 1924 jej získal J. Zámečník a zámek opravil. Po r. 1990 je v soukromém vlastnictví a je nově opraven.
 kostel Nanebevstoupení Páně
355.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Pardubický kraj, Brandýs nad Orlicí
Prostá barokní jednolodní budova byla vystavěna v letech 1787–1788 na místě starší stavby připomínané v roce 1493. V západním průčelí hranolová věž kryta cibulí s lucernou. Jako stavitel je uváděn F. Jedlička z Heřmanova Městce.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
360.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Hemže
Mariánské poutní místo na náhorní planině nad údolím Orlice u Chocně. Areál sestává z kostela, zvonice a hřbitova, ohraženého kamennou zdí s třemi kaplemi. S Chocní ho spojuje lipová alej.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Pardubický kraj, Vraclav
Původní mariánský kostel postavený pravděpodobně v druhé pol.13. stol. První zmínka je z r. 1349. V r. 1618 byl Dobříkovským z Malejova rozšířen. V r. 1719 vyhořel i se zvonicí a byl přestavěn do dnešní podoby. V kostelu jsou fragmenty gotických kreseb z první pol. 14. stol.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Ústí nad Orlicí
Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v l. 1770-1776, na místě starého zbořeného kostela. Autorem plánů k novému kostelu byl stavitel Jakub Pánek. V roce 1870 byla přistavěna kaple a roku 1906 sakristie. Hlavní oltář zdobí obraz od malíře Jana Dallingera z roku 1776.
 kostel Nejsvětější Trojice
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Vysoké Mýto
Kostel byl postaven r. 1543 mistrem Blažejem z Litomyšle, pův. jako hřbitovní. R. 1592 prodloužen mistrem Třebkou. Výrazný štít se sochami vytvořil sochař B. Vlček. V 2. pol. 17. stol. byl kostel barokně upraven, znovu upraven r. 1769 a v l. 1903-11 po zrušení hřbitova. Opraven v l. 1994-2000.
 kostel Nejsvětější Trojice
289.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Hrušová
Kostel Nejsvětější Trojice vystavěn roku 1839. Klasicistní podélná stavba, presbytář půlkruhově uzavřen. Nad lodí sanktusníková věžička. Na průčelí kostela v nikách sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava. Památkově chráněno od r. 1958.
 kostel Panny Marie Bolestné
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Královéhradecký kraj, Homole
Raně barokní poutní kostel z let 1692-6 je jednolodní s trojboce uzavřeným závěrem a hranolovou věží, mobiliář rokokový a pseudoslohový. R. 1703 před kostelem přistavěny dvě kaple, r. 1754 tzv. Kaplanka, r. 1778 kostnice. Schodiště z r 1768 má 153 schodů, 16 odpočívadel a zábradlí se sochami světců.