Turistické cíle v okolí obce Brandýs nad Orlicí

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Pardubický kraj,  Ústí nad Orlicí  (UO)
Nalezeno celkem 149 záznamů, 4 / 13 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 kaple Nanebevzetí Panny Marie
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Lanšperk
Novogotická kaple byla postavena v l. 1897-98 na vrcholu sypané bašty podhradí hradu Lanšperk obcí za finančního přispění dárců, především knížete Jana II. Lichtenštejnského. Podobu kaple navrhl arch. Svatopluk rytíř z Neumannů. R. 1998 kaple opravena. V interiéru Křížová cesta od Adolfa Lachmana.
 kaple Panny Marie
436.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Strakov
Návesní kaple vystavěna v roce 1734. Centrální čtvercová stavba zakončená sanktusovou vížkou s výraznou bání. Z boku stavby dřevěné venkovní schodiště. Před kaplí litinový kříž. Památkově chráněno od r. 1958.
 kaple Panny Marie
301.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Tržek
Kaple Panny Marie vystavěna v 2. pol. 19. století. Malá čtvercová stavba. Stříška zakončena lucernou. Nad vchodem soška Panny Marie. Před kaplí kamenný kříž z roku 1880.
 kaple Panny Marie Bolestné
423.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Žamberk
Barokní kaple vznikla v letech 1738-1744. Postavena na půdorysu řeckého kříže. Původně sloužila jako kostnice na hřbitově. Na klenbě barokní malby. Portálový rokokový oltář s obrazem Piety.
 kaple sv. Antonína
396.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Helvíkovice
Kaple vystavěna v letech 1893–1894. Pseudoslohová kaple zasvěcena sv. Antonínu z Padovy. Původně v kapli dva zvony. Po válečných peripetiích od r. 1971 zvon jediný. Kaple je také využívána pro různé kulturní akce.
 kaple sv. Jana Křtitele
350.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Ústí nad Orlicí
Kaple postavená ve velmi opožděném a zjednodušeném barokním slohu v areálu někdejších lázní.
 kaple sv. Jana Nepomuckého
407.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Lukavice
Kaplička pochází z roku 1865. Zděná stavba, okna klenutá. Na stříšce sanktusník se zvonem. Uvnitř socha sv. Jana Nepomuckého. Kaple byla renovována roku 2002. Okolo kaple vysázeny lípy.
 kaple sv. Jana Nepomuckého
sakrální památky - kaple, chátrající, nepřístupno, Pardubický kraj, Letohrad
Barokní kaple s výraznou symbolikou světce (číslovka 5) postavena hrabětem J.V. Bredou v letech 1734–36. Kaple ve tvaru pětiúhelníku s apsidami vybavená pěti oltáři je obklopena pětibokým ambitem s dvorními arkádami a nárožními věžičkami.
 kaple sv. Máří Magdalény
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Častolovice
Pozdně gotická kaple z r. 1580, postavená Magdalenou z Donína, manželkou Fridricha z Oppersdorfu. Do nynější podoby přestavěna r. 1832.
 kaple sv. Michaela archanděla
326.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Sedliště
Kaple vystavěna roku 1874. Neorománská návesní kaple. Stavba na centrálním křížovém půdorysu s polygonálně zakončeným presbytářem. Ve vrcholu stojící socha žehnajícího Krista. Objekt památkově chráněn od roku 1995. Bohoslužby se zde nekonají.
 kaple sv. Rozálie
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Pardubický kraj, Žamberk
Poutní barokní kaple sv. Rozálie z r. 1681, zasvěcena patronům proti moru sv. Rozálii, Rochovi, Šebastiánovi, Mikuláši a Martinovi, stojí na Kapelském vrchu nad Žamberkem, v blízkosti Tyršovy rozhledny. Poslední opravy proběhly r. 2008. Kaple má velmi cenný vstupní portál s erbovními znameními.
 kaple sv. Václava
445.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Pazucha
Příklad klasicistní venkovské návesní kaple z r. 1819. Venkovská stavba, doklad klasicistní stavební tvorby. Drobná zděná orientovaná solitérní stavba. Interiér kaple osvětlený postranními okny. V závěru původní portálový oltář, v neúplném stavu. Sanktusník zespodu zabedněn, nepřístupný.