Turistické cíle v okolí obce Syřenov

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Liberecký kraj,  Semily  (SM)
Nalezeno celkem 163 záznamů, 10 / 14 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 Mříčná - severní tvrziště
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Liberecký kraj, Mříčná
Severní tvrziště v Mříčné leží SV od koupaliště. Tvoří ho až dva metry vysoký vejčitý pahorek na severní straně oddělen mokřinatým příkopem, na jihu údolíčkem potoka. První zmínka o vladycích z Mříčné je z r. 1356. Kolem r. 1476 je ves připojena k panství Jilemnice a tvrze nedlouho poté zanikají.
 Nadslav
351.0 m. n.m.
Na Zámku
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Královéhradecký kraj, Nadslav
Ves Nadslav byla prvně připomínána roku 1361. V letech 1363–1378 za Zdenka z Nadslavi existovala tvrz jakožto sídlo vladyků. Písemné prameny o tvrzi chybějí. Zanikla pravděpodobně ke konci 14. století.
 ossarium bitvy u Jičína z roku 1866
pomník, památník, zachovalý, nepřístupno, Královéhradecký kraj, Kbelnice
 Ostroměř
Hradištko, Na zámkách
hradiště, terénní náznaky, nepřístupno, Královéhradecký kraj, Ostroměř
Dvoudílné raně středověké hradiště o rozloze cca 30 ha z druhé poloviny 9. století. Je přisuzováno slavníkovskému rodu Charvátů, v 10. stol. jej ovládli Přemyslovci. Zaniklo pravděpodobně na počátku 12. stol.
 Ostružno
305.0 m. n.m.
zámek - lovecký, přestavěno, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Ostružno
Původně barokní zámeček z roku 1720, postaven Františkem Šlikem z Holíče. Na počátku 19. století přestavěn na myslivnu.
 panská hájovna
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Žďár
Bývalá panská hájovna byla postavena nejspíše v 18. století, kdy bylo zdejší panství v majetku rodu Harrachů. Dnes je hájovna v soukromém vlastnictví a slouží jako obytný dům. Ve sklepích bývalé hájovny vyvěrá silný pramen pitné vody, kvůli kterému prý byla ves Žďár v 1. pol. 13. stol. založena.
 Pařez
hrad, zřícenina, nepřístupno, Královéhradecký kraj
Pozůstatky hradu poprvé připomínaného r. 1403. Zanikl zřejmě v době husitských válek. Jako zřícenina se uvádí v r. 1430. Dochovány zbytky zdí věže, paláce a hradeb, světničky vysekané do skály.
 Pařízek
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Královéhradecký kraj, Pařízek
Sporná lokalita na ostrožně nad rybníkem Doly, patrně tvrziště. Stával zde dvůr Pařízek, který je zmiňován v 15. - 17. stol. (z dřívějšího obd. 13. a 14. stol. nalezeny střepy). Na nejvyšší místo klade Z. Fišera pravděpodobně věžovitou tvrz. Její existenci s jistotou prokáže až archeologický výzkum.
 Pecka
hrad, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Královéhradecký kraj, Pecka
Gotický hrad postavený kolem r. 1322, přestavěn na renesanční zámek. Rozšířen za Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Opuštěn po požáru r. 1830. Postupně opravován, zejména Harantovský palác.
 Plátenický dům
ostatní, zřícenina, volně přístupno, Liberecký kraj, Horní Branná
renesanční řemeslnický dům plátenického rodu Střížků. Po dlouhých letetech chátrání dnes upravován na penzion
 Podhůří
472.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Vrchlabí
Zámek postaven před r.1780. Upraven pro potřeby lesního úřadu. Jednopatrová stavba obdélníkového půdorysu. V 70.letech 19.stol. Fridrich Vilém Krönig upravil pseudorenesančně. Přistavěna čtyřboká věž. Sedlová střecha se třemi vikýři.
 Prachovské skály
Český ráj
ostatní, zachovalý, nepřístupno, Královéhradecký kraj
Prachovské skály jsou turisticky velmi oblíbené přírodní pískovcové skalní útvary, členité a různého tvaru. Vyhlídky s pohledy na skalní útesy a okolí. Značené turistické cesty.