Turistické cíle v okolí obce Velký Třebešov

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Královéhradecký kraj,  Náchod  (NA)
Nalezeno celkem 181 záznamů, 8 / 16 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 mariánské sousoší
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Královéhradecký kraj, Hronov
Barokní sousoší z r. 1725, centrální socha Panny Marie s Ježíškem je připisována dílně Ferdinanda Brokoffa. Kromě mariánské sochy tvoří sousoší plastiky sv. Václava, sv. Zikmunda, sv. Prokopa a sv. Vojtěcha z červeného pískovce.
 mariánský sloup
297.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Královéhradecký kraj, Dobruška
Dobrušský mariánský sloup se sochou Panny Marie doložen v r. 1736, obklopen sochami svatých Jan Nepomuckého, Františka Xaverského, Floriána a Václava. Sochy z měkkého červeného pískovce začaly v min. stol. podléhat kyselým dešťům. Dnes nahrazeny kopiemi z umělého kamene. Objekt je volně přístupný.
 mariánský sloup
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Královéhradecký kraj, Náchod
Socha Panny Marie na vysokém sloupu s pseudokorintskou hlavicí pochází z roku 1695. Podstavec je zdoben reliéfy čtyř světců: sv. Rocha, sv. Jana Nepomuckého, sv. Sebastiána a sv. Rozálie. Od roku 1958 patří mariánský sloup mezi chráněné kulturní památky ČR.
 mariánský sloup
308.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Královéhradecký kraj, Opočno
Mariánský sloup dal v letech 1714–18 vztyčit na novém opočenském náměstí Jeroným hrabě Colloredo-Wallsee. Autorem byl Giovanni Battista Bulla. Kromě titulní plastiky jsou na soklu umístěny sochy morových patronů svatých Františka Xaverského, Karla Boromejské, Rocha a Šebestiána.
 městská brána - zvonice
254.0 m. n.m.
věž, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Jaroměř
Poslední zachovalá část městského opevnění z konce 13.st. Nachází se v místech, kudy ve středověku procházela tzv. polská cesta. Sloužila i jako zvonice. Přiléhá těsně ke kostelu sv. Mikuláše. Později doplněna městským znakem a sochou sv. Václava.
 Městské divadlo a hotel U Beránka
339.0 m. n.m.
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Královéhradecký kraj, Náchod
Secesní budova městského divadla a hotelu byla postavena v l. 1912 - 1914 podle projektu arch. Aloise Čenského. Na výzdobě budovy se podíleli význační umělci (J. Pekárek, J. Wenig, L. Novák, K. L. Klusáček). V l. 1989 - 2004 prošla stavba generální rekonstrukcí vč. rozšíření (arch. Martin Sedlák).
 městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, nepatrné zbytky zdí, nepřístupno, Královéhradecký kraj, Náchod
Městské opevnění bylo vybudováno ve 14. stol. - v období před r. 1325, kdy město držel Jan Lucemburský, nebo v násl. období za Hynka z Dubé. Součástí hradeb s ochozem bylo 24 bašt, vodní příkop a dvě věžové brány, kterými se vstupovalo do města. Hradby byly postupně zbořeny v 19. a 20. stol.
 městské opevnění
310.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, nepřístupno, Královéhradecký kraj, Nové Město nad Metují
Městské opevnění dal vybudovat kolem r. 1500 Jan Černčický z Kácova. Místy až šestimetrové hradby byly doplněny pěti baštami se střílnami. Součástí byly věž Zázvorka a od r. 1532 pětiboká dělová bašta. Vstup do města byl možný dvěma branami, Krajskou (zbořena r. 1874) a Horskou (zbořena r. 1905).
 městské opevnění
298.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Dvůr Králové nad Labem
Městské opevnění pochází asi ze 13.st. Na čtyřech místech stály městské brány chráněné věžemi. U řeky Labe byly hradby posíleny vodními příkopy. Jedinou dochovanou věží je Šindelářská věž. Zbytky městského opevnění najdeme i na dalších místech.
 městský hřbitov
254.0 m. n.m.
sakrální památky, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Královéhradecký kraj, Jaroměř
Nynější městský hřbitov byl založen r. 1888 a v r. 1893 na něm bylo zřízeno samostatné židovské oddělení. Vstupu vévodí kopie barokního díla Plačící žena, které vytvořil Matyáš Bernard Braun r. 1730 jako náhrobek své tchyně. Hřbitov je díky vysoce hodnotné výzdobě od r. 1958 kulturní památkou.
 měšťanská škola
303.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Opočno
Secesní budova měšťanské školy vyrostla v severní frontě malého (Trčkova) náměstí v Opočně podle projektu L. Skřivánka roku 1906 na místě staré renesanční radnice a hostince Maglaj. Pozoruhodná stavba s bohatou malířskou výzdobou fasády propojuje náměstí se sousední Hradební ulicí.
 míčovna/špýchar a rodný dům Františka Kupky
304.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Opočno
Dvojice objektů širšího zámeckého areálu v Opočně. Původně renesanční míčovna z roku 1602 se od 19. století používala jako špýchar, na jeho konci dostala při komunikačních úpravách nové hlavní průčelí. Ve vedlejším domě lesní správy se roku 1871 narodil malíř František Kupka.