Turistické cíle v okolí obce Velký Třebešov

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Královéhradecký kraj,  Náchod  (NA)
Nalezeno celkem 181 záznamů, 6 / 16 stran, vyhledáno za 0.06 sec
 kostel sv. Jana Křtitele
298.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Královéhradecký kraj, Dvůr Králové nad Labem
Kostel postaven na základech románského kostela v 80. l. 14.st. V l.1893-1900 regotizován. Kostelní věž vysoká 64 m je veřejnosti je přístupná a na vrcholu malé muzeum. V kostele rukopisná kobka, v níž našel Václav Hanka Rukopis Královédvorský.
 kostel sv. Jana Křtitele
342.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Staré Město nad Metují
Kostel je nejstarší zachovalou stavební památkou města. Postaven poč.11.st. v románském slohu. V průběhu staletí byl mnohokrát upravován. Za reforem císaře Josefa II. v r.1786 prodán. Už v roce 1791 znovu otevřen. Nyní má funkci hřbitovního kostela.
 kostel sv. Jana Křtitele
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Královéhradecký kraj, Slavoňov
Původně gotický kostel založen snad před r. 1350, dnešní podobu získal v r. 1533. Později opakovaně opravován. Jedná se o zajímavou roubenou stavbu s podélnou dispozicí. U hřbitovního kostela hranolová renesanční zvonice z roku 1555.
 kostel sv. Jana Nepomuckého
342.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Královéhradecký kraj, Studnice
Původní kaple pochází z r.1696. Roku 1717 zásadně přestavěna na kostel. Další přestavba proběhla v r.1764. Na vrcholu severního průčelí je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Opravy kostela proběhly v letech 1936 a 1947, poslední pak v roce 2004.
 kostel sv. Jiljí
Chvalkovice
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Královéhradecký kraj
Původně gotický kostel z r. 1304. Mezi lety 1690–1694 barokně přestavěn. Z gotické stavby uchován lomený portál v jižní stěně lodi. Hlavní oltář rokokový, boční oltáře s malbami J. Hellicha.
 kostel sv. Kateřiny
254.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, České Meziříčí
Jednolodní barokní kostel sv. Kateřiny vystavěn v letech 1748–1752 na místě staršího zbořeného kostela, jenž byl původně dřevěný, ve 14. stol. zmiňován jako farní. Před kostelem socha sv. Panny Marie (dílo Matyáše Brauna a Františka Pacáka) z r. 1749. Okolo hřbitov s cennou márnicí.
 kostel sv. Michaela archanděla
342.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Náchod
Barokní kostel byl vystavěn v l. 1709 - 1716 purkmistrem F. Jedličkou. U kostela byl v l. 1709 - 1856 hřbitov. Kostel byl zrušen za císařských reforem r. 1791 a poté sloužil různě, i jako sklad střelného prachu. R. 1846 byl opraven a znovu vysvěcen. Důkladně opraven r. 1875 a v l. 1999 - 2001.
 kostel sv. Michaela archanděla
256.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Libřice
Původní gotický kostel sv. Michaela archanděla ze 14. století barokně přestavěn počátkem 18. stol. Vedle kostela socha sv. Jana Nepomuckého. Jednolodní kostel s presbytářem, sakristií a masivní hranolovou věží. Kolem místní hřbitov.
 kostel sv. Mikuláše
254.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Jaroměř
Chrám založen počátkem 14.st. První opěrný pilíř postaven roku 1404. Dostavba probíhala v druhé pol. 15.st. Zvýšení lodí a jeho dnešní podoba jsou z této doby. Velkou rekonstrukci kostela prodělal začátkem 20.st.
 kostel sv. Mikuláše
490.0 m. n.m.
Brusnice
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Hajnice
Jednolodní barokní kostel byl postaven v. l. 1754-1827 na místě starší stavby. U kostela je samostatně stojící původně gotická zvonice s bedněným patrem pocházející z přelomu 15. a 16. stol. Chrám ze tří stran obklopuje hřbitov. Před areálem stojí socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1750.
 kostel sv. Stanislava
263.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Sendražice
Kostel je prvně zmiňován r. 1356. R. 1420 byl pobořen Orebity a r. 1424 opraven hradeckými husity. Původně gotický kostel byl barokně upraven poč. 18. stol. Kostel je památkově chráněn. R. 1996 prošel vnější i vnitřní rekonstrukcí. V interiéru kostela je zajímavostí cínová křtitelnice z r. 1693.
 kostel sv. Štěpána
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Velký Třebešov
Kostel sv. Štěpána poprvé zmiňován r. 1355 jako farní, s patronátem Alberta z Ryzemburka. Kostel rozšířen a barokně přestavěn v 2. polovině 17. století. Interiér upraven v polovině 19. století a na počátku 20. století.