Turistické cíle v okolí obce Josefov

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Královéhradecký kraj,  Náchod  (NA)

Znak a historie

Josefov byl založen jako pevnost císařem Josefem II. v r. 1780. Císařským rozhodnutím z r. 1791 byl pak prohlášen za svobodné královské město, kterému bylo 27. listopadu 1834 povoleno zřídit si magistrát. Výnosem spojené dvorské kanceláře z 3. března 1836 dostalo město znak, a to na stříbrném štítě, na zeleném trávníku stojící, z cihel budovanou hradební zeď s travnatým valem a uzavřenou branou, vrata černo-žlutě pruhovaná. Po obou stranách brány stojí po dvou kamenných sloupech. Po pravé straně štítu vyčnívá při okraji nad hradbou štíhlá bílá kamenná věř kostelní se dvěma okny nad sebou, se špičatou červenou střechou a zlatým křížem na vrcholu. Při levém okraji štítu stojí na valu doprava obrácený helm se zlatým hledím a zlatým přívěskem na krku, ozdobený třemi pštrosími pery, z nichž střední je stříbrné, krajní jsou červená. Uprostřed nad branou se vznáší černý rakouský dvouhlavý orel se zlatou zbrojí, s rodovým znakem císařským na prsou, tj. dvakrát svisle dělený štítek, v jehož pravém poli zlatém je červený jednoocasý lev ve skoku s modrou zbrojí a též modrou korunou, ve středním pruhu červeném je bílé babenberské břevno, v levém poli štítku opět zlatém je nakoso červený pruh a v něm tri stříbrné doprava hledící orlice nad sebou. Orel drží v pravém pazouru meč se zlatou rukojetí a zlaté žezlo, v levém má zlaté říšské jablko. Nad jeho hlavami je císařská koruna se stuhami. Štít obklopuje zlatá ornamentální obruba. Takto měl tedy vyhlížet znak města Josefova podle popisu v listině. Při jejím pořizování došlo však k omylu. Malíř, který znak v listině maloval, namaloval štít modrý, nikoli stříbrný; protože pak každý, kdo měl znak podle listiny malovat, se spokojil s jeho obrazem a text zřejmě nepročítal, užívalo město od počátku trvale znaku s modrým štítem, který se tak stal de facto platným.
Popis znaku:
Za první republiky žádal Josefov v 1. 1935 – 1938 o odstranění rakouského orla ze znaku a o jeho náhradu malým státním znakem ČSR. Ke schválení však nedošlo a město pak užívalo až do spojení s Jaroměří (1949) znaku původního, prostě zbaveného orla, takže nad hradební zdí byla jenom věž a helm. Vrata byla pak pruhována červeno-bíle.