Turistické cíle v okolí obce Studnice

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Královéhradecký kraj,  Náchod  (NA)
Nalezeno celkem 160 záznamů, 3 / 14 stran, vyhledáno za 0.06 sec
 Homolka
ostatní - brána, opevnění, terénní náznaky, nepřístupno, Královéhradecký kraj, Staré Město nad Metují
Opevnění na vrchu Homolka nad Starým Náchodem. Jádro opevnění mělo rozměry 42 x 26 m, chráněno mohutným valem, vysokým 3 m a širokým téměř 9 m. Stopy v terénu dodnes jasně zřetelné. Středověký původ nebyl prokázán, patrně jde o zbytek opevnění z období sedmileté války (1756 - 1763).
 Hořenice
264.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj
Renesanční tvrz postavila jaroměřská městská rada asi v pol. 16.stol. Do 19. stol patří Jaroměři, poté slouží k bydlení. R. 1971 rekonstruována. Obdélná renesančně-barokní budova s přístavkem, zčásti podsklepená. Dnes v soukromém vlastnictví.
 hrob Viktorky
418.0 m. n.m.
ostatní, zachovalý, nepřístupno, Královéhradecký kraj, Červený Kostelec
Na druhém červenokosteleckém hřbitově v bývalé zahradě kupce Vacka ponechán symbolický hrob Viktorky, postavy z Babičky Boženy Němcové, pravým jménem Viktorky Židové.
 Hronov
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Královéhradecký kraj, Hronov
Tvrz založil v druhé pol. 13. stol. Hron z Náchoda. První písemná zmínka r. 1422. Za husitských válek se jí zmocnil Jan Kolda ze Žampachu. Poslední zmínky z r. 1462. Kolem r. 1500 se z ní stává svobodný dvůr, který na jejím místě stojí dodnes.
 Chvalkovice
zámek, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Chvalkovice
Zámek byl původně tvrzí pravděpodobně z 1. pol. 14. stol. Od roku 1548 je zmiňovaná jako zámek. Roku 1945 přešel do majetku státu. Sloužil státnímu statku, poté národnímu výboru. Od 80. let je v podstatě neudržovaný a chátrá.
 Jaroměř
hrad, zřícenina, nepřístupno, Královéhradecký kraj, Jaroměř
Pozůstatky hradu v prostoru kostela. Hradiště založil v l. 1003–04 kníže Jaromír, nebo spíše o 50 let později kníže Břetislav I. V 1. pol. 13. stol. zde byl patrně vybudován kamenný hrad. Poč. 14. stol. postaven kostel. R. 1349 svěřen augustiniánům-kanovníkům, s nimiž je spojován dnešní chrám.
 Jiráskovo divadlo
364.0 m. n.m.
ostatní, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Královéhradecký kraj, Hronov
Jiráskovo divadlo bylo postaveno roku 1930 v neoklasicistním stylu architektem J. Freiwaldem. Najdeme zde Velký divadelní sál, Malý sál využívaný k pořádání výstav, Jiráskovo muzeum a v přístavbě z roku 1999 nový víceúčelový sál Josefa Čapka.
 Kalthaus
246.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Královéhradecký kraj, Černilov
Zaniklá vodní tvrz. R. 1428 seděl na tvrzi Nykl z Labouně, r. 1500 potom Vilém z Veselice. Později tvrz připojena k panství Smiřickému, poté tvrz zpustla. Dnes na místě terénní nerovnosti a býv. vodní příkop.
 kaple Božího hrobu a křížová cesta
495.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Královéhradecký kraj, Malé Svatoňovice
Zastavení křížové cesty s kolorovanými plastikami na dřevěných křížích pocházejí z r. 1893. Poslední z nich s kaplí Božího hrobu dokončena r. 1905. Vnitřní výzdoba kaple je dílem novopackého sochaře Antonína Suchardy.
 kaple Panny Marie Lurdské
440.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Královéhradecký kraj, Malé Svatoňovice
Kaple Panny Marie Lurdské založena jako obětní r. 1934 přímo nad studniční kaplí. Lurdská jeskyňka se soškou a tekoucí vodou zřízena r. 1948 péčí kaplana v Červeném Kostelci a místního fundatisty. Interiér vyplněn množstvím araukaritů posbíraných na Žaltmanu.
 kaple Panny Marie se zvonicí
377.0 m. n.m.
Červená Hora
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj
Kaplička Panny Marie se zvonicí postavená roku 1730. V roce 2002 byla opravena a vybavena novým zvonem.
 kaple Sedmi radostí Mariiných
435.0 m. n.m.
studniční kaple
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Královéhradecký kraj, Malé Svatoňovice
Barokní kaple Sedmi radostí Mariiných vybudována nad pramenem v letech 1731-1732 nákladem náchodské kněžny A.M.V. Piccolomini de Aragona v sousedství budoucího poutního kostela. U pramenu zřízeny i lázně, v provozu od r. 1736 do 2. světové války.