Turistické cíle v okolí obce Náchod

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Královéhradecký kraj,  Náchod  (NA)
Nalezeno celkem 150 záznamů, 6 / 13 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 kostel sv. Kateřiny
254.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, České Meziříčí
Jednolodní barokní kostel sv. Kateřiny vystavěn v letech 1748–1752 na místě staršího zbořeného kostela, jenž byl původně dřevěný, ve 14. stol. zmiňován jako farní. Před kostelem socha sv. Panny Marie (dílo Matyáše Brauna a Františka Pacáka) z r. 1749. Okolo hřbitov s cennou márnicí.
Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/hrady/class/class.ciselnik.php on line 137
 kostel sv. Maří Magdalény
650.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, , Královéhradecký kraj, Deštné v Orlických horách
Barokní kostel sv. Maří Magdalény z 18. stol., postaven na místě staršího gotického. Ten se jako farní připomíná již před r. 1362. Oltář z 18. století od sochaře J. Hartmanna, varhany z r. 1729, barokní křtitelnice, obrazy křížové cesty z první pol.18. století.
 kostel sv. Máří Magdalény
409.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Královéhradecký kraj, Božanov
Kostel postaven v první pol. 18. stol. podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Z kostela na hřbitov se prochází pozdně gotickou branou z 15.století.
 kostel sv. Michaela archanděla
342.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Náchod
Barokní kostel byl vystavěn v l. 1709 - 1716 purkmistrem F. Jedličkou. U kostela byl v l. 1709 - 1856 hřbitov. Kostel byl zrušen za císařských reforem r. 1791 a poté sloužil různě, i jako sklad střelného prachu. R. 1846 byl opraven a znovu vysvěcen. Důkladně opraven r. 1875 a v l. 1999 - 2001.
 kostel sv. Michaela archanděla
256.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Libřice
Původní gotický kostel sv. Michaela archanděla ze 14. století barokně přestavěn počátkem 18. stol. Vedle kostela socha sv. Jana Nepomuckého. Jednolodní kostel s presbytářem, sakristií a masivní hranolovou věží. Kolem místní hřbitov.
 kostel sv. Petra a Pavla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Nový Hrádek
Barokní kostel sv. Petra a Pavla s hřbitovem byl postaven v letech 1721-23, je dílem českého architekta italského původu Jana Blažeje Santiniho.
 kostel sv. Prokopa
490.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Bezděkov nad Metují
Barokní kostel, postavený v letech 1724 až 1727 na jv. okraji obce. Stavebníkem kostela byl opat Broumovského kláštera Zinke, plány zhotovil Kilián Ignác Dientzenhofer. Kostel je zachován v původní podobě bez přestaveb.
 kostel sv. Štěpána
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Velký Třebešov
Kostel sv. Štěpána poprvé zmiňován r. 1355 jako farní, s patronátem Alberta z Ryzemburka. Kostel rozšířen a barokně přestavěn v 2. polovině 17. století. Interiér upraven v polovině 19. století a na počátku 20. století.
 kostel sv. Václava
294.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Dobruška
Dřevěná stavba kostela doložena r. 1350, kamenná pozdně gotická postavena poč. 16. stol. Radikální barokní přestavbu v letech 1709-1724 provedl Mikuláš Rossi. Po ničivém požáru města r. 1806 interiér kostela klasicistní, děkanství postaveno nově r. 1808, nahrazena zničená pozlacená báň zvonice.
 kostel sv. Václava
Dobenín
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Václavice
Raně gotický kostelík zaniklé vsi Dobenín ze 13. století, poprvé zmiňován v roce 1359, v okolí se odehrály střety s husity a s pruskými vojsky. Obnoven v roce 1925. V kostele je hrobka Straků z Nedabylic.
 kostel sv. Vavřince
337.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Královéhradecký kraj, Náchod
Pův. gotický kostel byl postaven zřejmě r. 1310. Vyhořel v l. 1441 a 1570, přestavěn v l. 1570 - 1578 stav. Vlachem Baltasarem za Albrechta ze Smiřic. Nejvíce poničen požárem r. 1663, při opravě sníženy věže a opatřeny dřevěnou nástavbou (18. stol.). R. 1850 přistavěna záp. předsíň. Opraven r. 1939.
 kostel sv. Zikmunda
265.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Králova Lhota
Kostel byl postaven r. 1344 v gotickém slohu. R. 1641 kostel vyhořel, poté byl obnovován v l. 1641–1644 a r. 1679. Roku 1759 byl kostel znovu poškozen; r. 1771 postaven v dnešní podobě. Kostel obklopuje hřbitov. Kostel i hřbitovní zeď (historicky velmi cenná) jsou na seznamu kulturních památek ČR.