Turistické cíle v okolí obce Náchod

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Královéhradecký kraj,  Náchod  (NA)

Znak a historie

Hrad Náchod byl založen asi před polovinou 13. století. Pod ním vzniklo sídliště, které bylo patrně už ve druhé polovině téhož věku městem. Jako znaku užíval a podnes užívá Náchod znamení svého starobylého pečetidla.
Popis znaku:
Na modrém štítě stojí stříbrná brána mezi dvěma věžemi. Věže jsou čtyřhranné, každá se dvěma úzkými pravoúhlými okny v přízemí a s jedním širším, goticky zaklenutým oknem v patře, odděleném od přízemí římsou. Věže vrcholí cimbuřím o třech stínkách. Hradební zeď mezi věžemi je rovněž stříbrná, kvádrová, se třemi stínkami cimbuří. Otevřená brána je bez vrat a má vytaženou zlatou mříž. Nad branou mezi věžemi je červený štít se stříbrným dvouocasým doprava obráceným lvem se zlatou zbrojí a korunou.