Turistické cíle v okolí obce Kladno

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Středočeský kraj,  Kladno  (KL)

Znak a historie

Sídliště, doložené od 13. století, bylo dne 22. prosince 1561 povýšeno na městečko a 5. června 1870 na město. Privilegiem z 22. prosince 1561 dostalo městečko od krále Ferdinanda I. na přímluvu Jiříka Žďárského ze Žďáru i znak a v něm pravou polovici orlice z erbu Žďárských a vztyčeného celého rysa na rozpoltěném modrém štítě. Totéž znamení bylo pak císařem Františkem Josefem I. potvrzeno s přidáním zkřížených hornických kladiv jako znak města; stalo se tak privilegiem z 5. srpna 1914. Tak se užívalo kladenského znaku až do nové doby. V posledních desetiletích se však nejednou konstatovalo, že znak by měl kromě historických symbolů hornického rázu obsahovat také symbol Kladna jako významného centra dělnické a komunistického hnutí. Městský národní výbor v Kladně se proto rozhodl doplnit svůj městský znak pěticípou hvězdu komunismu. Tato úprava znaku byla zařazena také do textu nového statutu Městského národního výboru v Kladně schváleného v r. 1984.
Popis znaku:
Modrý štít rozpoltěný černou linkou. V pravé polovici vystupuje z rozpolťovací čáry polovina stříbrné doprava hledící orlice s červeným jazykem, zlatou zbrojí a zlatým půlměsícem, zakončeným jetelovým trojlistem, přes prsa a křídla. V levé polovici štítu stojí na zadních nohách vzpřímený doprava obrácený rys v přirozených barvách s červeným vyplazeným jazykem, dotýkající se předními tlapami dělící čáry. V hlavě štítu jsou uprostřed přes dělící čáru zkřížená a zlatou stuhou převázaná hornická kladiva stříbrné barvy. Nad nimi vrcholí znak malou červenou pěticípou hvězdou. (Z technických důvodů již nebylo možno doplnit barevný obraz znaku touto hvězdou, proto uvádíme alespoň kresbu černobílou. Ostatní barvy znaku jsou platné.)