Pátek, 14. květen 2021. Svátek slaví Bonifác, zítra Žofie

Historick pohlednice

Orlová
severní průčelí po ohni v roce 1975 v době bourání
© Zaniklé hrady, zámky a tvrze na Moravě a ve Slezsku (F. Musil, M. Plaček)
Uloeno u Orlová
Vlkava
pohled od jihu
© kresba V. Mrkos, rytina V. Berger, 1803
Uloeno u Vlkava
Palánek
vyobrazení zříceniny údajně z konce 18. století
© J. Vrbas: Ždánsko, vydáno ve Ždánicích 1930
Uloeno u Palánek
Kyšperk
Historická kresba
Pozůstatky hradu v 80.letech 19. století na kresbě K.Liebschera.
K. Liebscher
Uloeno u Kyšperk
Solca
Historický pohled na zámek
© web
Uloeno u Solca
Ráj
© web
Uloeno u Ráj
Plzeňská (Horní) brána
pohled od východu - stav r. 1947
© Josef Kouba (in Zprávy památkové péče XVII, Praha 1957, strana 166)
Uloeno u Plzeňská (Horní) brána
Pražská (Dolní) brána
pohled od západu, stav r. 1947
© Josef Kouba (in Zprávy památkové péče XVII, Praha 1957, strana 167)
Uloeno u Pražská (Dolní) brána
Dolní Domaslavice
východní průčelí roku 1930
© obecní kronika Dolní Domaslavice
Uloeno u Dolní Domaslavice
Vranov nad Dyjí
zámek v roce 1752
© F.B. Werner
Uloeno u Vranov nad Dyjí
Vranov nad Dyjí
Vranov na akvarelu Fr. Richtera
© Fr. Richter, 1824
Uloeno u Vranov nad Dyjí
Chlumec nad Cidlinou
podoba hradu v době baroka
© in Zprávy památkové péče XVIII, Praha 1958, str. 105
Uloeno u Chlumec nad Cidlinou
Chlumec nad Cidlinou
severní průčelí před zbořením
© B. Štorm (in Zprávy památkové péče LIV-1994, č. 4, str. 112)
Uloeno u Chlumec nad Cidlinou
Chlumec nad Cidlinou
pozdně gotický portál v koutě nádvoří (před demolicí)
© B. Štorm (in Zprávy památkové péče LIV-1994, č. 4, str. 109)
Uloeno u Chlumec nad Cidlinou
Starý Jičín
Starý Jičín v roce 1838
© Jan Erazim Vocel, 1838
Uloeno u Starý Jičín
Hranická propast
propast na akvarelu z 19. století
© Jan Erazim Vocel, 1838
Uloeno u Hranická propast
propast Macocha
Macocha na akvarelu z 19. století
© Jan Erazim Vocel, 1838
Uloeno u propast Macocha
Úštěk
sklep pod hradním palácem
© V. Škarda, SÚPPOP, cca 1960
Uloeno u Úštěk
Dolní Domaslavice
Východní průčelí zámku obrácené do dvora
kolem roku 1930
© J. Tichánek a kolektiv: Šlechtická sídla na Frýdecko-Místecku, Alpress, Frýdek-Místek 2006
Uloeno u Dolní Domaslavice
Dolní Domaslavice
Pohled na zámek od jihozápadu
na snímku z přelomu 40. a 50. je zámek již ve špatnéms tavu a počítá se s jeho demolicí
© J. Tichánek a kolektiv: Šlechtická sídla na Frýdecko-Místecku, Alpress, Frýdek-Místek 2006
Uloeno u Dolní Domaslavice
Dolní Domaslavice
Pohled na zámek od jihovýchodu
Idylicky vyhlížející zámek v zimě, 50. léta 20. století. Vpravo patrný přístavek garáže.
© J. Tichánek a kolektiv: Šlechtická sídla na Frýdecko-Místecku, Alpress, Frýdek-Místek 2006
Uloeno u Dolní Domaslavice
Olomoucký hrad - Arcidiecézní muzeum
Veduta olomouckého hradu a katedrály před regotizací, před rokem 1861
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u Olomoucký hrad - Arcidiecézní muzeum
Olomoucký hrad - Arcidiecézní muzeum
Komplex hradu od S před regotizací katedrály (vlevo), vlevo dole románský komplex, uprostřed Okrouhlá věž s kaplí sv. Barbory, vpravo kapitulní děkanstvá, před 1880.
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u Olomoucký hrad - Arcidiecézní muzeum
Brněnská přehrada
Brněnská přehrada
Dvoupalubová loď Praha.Na pozadí nezastavěná Kozí Horka. Fotografie z výstavy 140 let městské dopravy v Brně
© MarcoRave, 05/2009
Uloeno u Brněnská přehrada
olomoucké hradby - pevnost Olomouc
historická fotografie vnitřní Hradské brány
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u olomoucké hradby - pevnost Olomouc
Terezská brána
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u Terezská brána
katedrála sv. Václava
1593, katedrála před dostavbou nového presbytáře
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u katedrála sv. Václava
katedrála sv. Václava
katedrála a hrad na Wernerově rytině, 17. stol.
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u katedrála sv. Václava
Lipník nad Bečvou
pohled na zámek a přilehlý kostel s klášterem: G. Herbert, 1727
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u Lipník nad Bečvou
městské opevnění
centrum města sevřené v hradbách: G. Herbert 1727
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u městské opevnění
kostel sv. Jakuba Většího
historická pohlednice
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u kostel sv. Jakuba Většího
klášter piaristů s kostelem sv. Františka Serafinského
pohled na zadní část kláštera a kostel
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u klášter piaristů s kostelem sv. Františka Serafinského
Hranice
město a zámek v polovině 18. století.
© Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku (M. Plaček)
Uloeno u Hranice
Kunčice nad Ostravicí
pohled na zámek po výstavbě silničního tahu- 70. léta 20 stol.
© NPÚ Ostrava
Uloeno u Kunčice nad Ostravicí
Kunčice nad Ostravicí
zámek se zahradou před výstavbou průtahu-20. léta 20. století
© NPÚ Ostrava
Uloeno u Kunčice nad Ostravicí
Brníčko
hrad v polovině 19. století
© J.E. Kastner, 1842
Uloeno u Brníčko
Brandýs
zámek při bourání jižního křídla v r.1935
© PÚ Brno
Uloeno u Brandýs
Dolní Líštná
Vyznačení zámku (šipkou) a dvora na mapě II. vojenského mapování z let 1836 - 52
© Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
Uloeno u Dolní Líštná
Dolní Líštná
Vyznačení zámku (šedě) a dvora na mapě stabilního katastru ze 30. let 19. století
© F. Musil, M. Plaček, J. Úlovec: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945, Libri, Praha 2005
Uloeno u Dolní Líštná
Dolní Líštná
Pohled od severozápadu na budovu bývalého zámku před zbořením
ze sbírky V. Knybela z Třince
© F. Musil, M. Plaček, J. Úlovec: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945, Libri, Praha 2005
Uloeno u Dolní Líštná
Dolní Marklovice
budova zámku těsně před plánovaným zbořením v roce 2002
© F. Musil 2002
Uloeno u Dolní Marklovice
Horní Soběšovice
zámek po roce 1950 od SZ
© Zaniklé hrady, zámky a tvrze na Moravě a ve Slezsku (F. Musil, M. PLaček)
Uloeno u Horní Soběšovice
Horní Soběšovice
klasicistní portikus vstupu a balkon v roce 1953
© Zaniklé hrady, zámky a tvrze na Moravě a ve Slezsku (F. Musil, M. PLaček)
Uloeno u Horní Soběšovice
Hrabyně
prospekt zámeckého komplexu z roku 1823
© PÚ Ostrava
Uloeno u Hrabyně
Hrabyně
zámek v roce 1942
© PÚ Ostrava
Uloeno u Hrabyně
Hrabyně
zámek po skončení války
© PÚ Brno
Uloeno u Hrabyně
Karviná - Doly
zámek od severovýchodu
© SOkA Karviná
Uloeno u Karviná - Doly
Solca
vstupní (jižní) průčelí zámku v roce 1911
© Zaniklé hrady, zámky a tvrze na Moravě a ve Slezsku (F. Musil, M. PLaček)
Uloeno u Solca
Ráj
Zámek těsně před započetím demolice
© Owczarzy W.
Uloeno u Ráj
Ráj
Pohled na zámeckou vstupní bránu kolem r. 1900
© Muzeum Slezska těšínského v Těšíně
Uloeno u Ráj