Sobota, 23. leden 2021. Svátek slaví Zdeněk, zítra Milena

Historick pohlednice

Starý Berštejn
Pohled na S. Berštejn
© Antonín Levý
Uloeno u Starý Berštejn
Starý Berštejn
1832
Pohled na hrad od jihovýchodu
© K.H. Mácha, 1832 nebo 1833
Uloeno u Starý Berštejn
Tvrz v Královské zahradě
klášter před stavbou nemocnice. Někde v jeho zdech nebo půdoryse se skrývala původní tvrz.
© mapa stabilního katastru z r.1843 (Města a městečka-K.Kuča)
Uloeno u Tvrz v Královské zahradě
Tvrz v Královské zahradě
klášter a kostel sv.Anny na výřezu veduty Starého Brna. Vpravo začíná Brno, nahoře hradba spojující Brno a hrad.
© F.B.Werner, polovina 18. století
Uloeno u Tvrz v Královské zahradě
Krásenský vrch
Rozhledna "Šroub"
S dnes již neexistující restaurací
©
Uloeno u Krásenský vrch
Krásenský vrch
Stavba rozhledny
©
Uloeno u Krásenský vrch
kostel sv. Jiří
Historie
©
Uloeno u kostel sv. Jiří
Kynžvart
Z info panelu
Jádro hradu od západu na rytině J. Richtera podle kresby F.A. Hebera
© F. A Heber, 1846
Uloeno u Kynžvart
Lelekovice
interiér sklepa v severozápadním křídle (foto z výzkumů)
© Josef Unger: Dokončení archeologického výzkumu vnitřního hradu v Lelekovicích (in Archaeologica historica 16, Brno 1991)
Uloeno u Lelekovice
Lelekovice
vstup do sklepa v jihozápadním křídle
© Josef Unger
Uloeno u Lelekovice
Lelekovice
sklep jihozápadního křídla
© Josef Unger
Uloeno u Lelekovice
radnice
originál sochy Radegasta od Al. Poláška ještě na hřebeni Radhoště-30. léta 20. stol.
© Beskydy a Pobeskydí 1895-1939 (V Peter a kol.)
Uloeno u radnice
Likava
dobová rytina z roku 1856
© Ľ.Rohbocka
Uloeno u Likava
Třebovice
pohled na zničený zámek po roce 1945
© web
Uloeno u Třebovice
Třebovice
zámek na začátku 20. století
© web
Uloeno u Třebovice
polodřevěné kupecké domy
Kupecké domy v dobách své doznívající slávy, ale ještě celé - 70. léta
© MB F-M
Uloeno u polodřevěné kupecké domy
polodřevěné kupecké domy
Průhled Hlubokou ulicí-vlevo trojice popisovaných domů-70. léta
© MBF-M
Uloeno u polodřevěné kupecké domy
Kokořín
hrad před puristickou dostavbou
© Zprávy památkové péče LIV-1994, č. 4, str. 105
Uloeno u Kokořín
Točník
jižní štít velkého paláce před opravou střechy
© Jan Sommer, 1991 (in Zprávy památkové péče LIV-1996, č. 6, str. 191)
Uloeno u Točník
Valeč
jižní prčelí před rekonstrukcí
© J. Sommer, 1994 (in Zprávy památkové péče, č. 4, obálka)
Uloeno u Valeč
Machovice
Rytina
Historické vyobrazení tvrze Machovice Zdroj: Farkova rytina z díla F.A.Herbera podle předlohy z r.1760
© Peprník
Uloeno u Machovice
kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie
historický pohled na nový kostel z přelomu století
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie
Hustopeče nad Bečvou
zámek s kostelem na mapě stabilního katastru
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u Hustopeče nad Bečvou
Opava
zámek na Požárním obrazu města z r.1689
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u Opava
Opava
Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K.Kuča)
Uloeno u Opava
Opava
zámek na malbě F. Mascheka z pol. 18. století
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u Opava
Opava
zámek a přilehlý johanitský kostel na kresbě F. Biely z r. 1813
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u Opava
jezuitská kolej s kostelem sv. Vojtěcha (sv. Jiří)
pohled od severu na Ratibořskou bránu a kostel s klášterem v 17. stol.
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u jezuitská kolej s kostelem sv. Vojtěcha (sv. Jiří)
jezuitská kolej s kostelem sv. Vojtěcha (sv. Jiří)
kostel s klášterem a ratibořskou barnou na kresbě F. Mascheka-pol. 18. stol.
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u jezuitská kolej s kostelem sv. Vojtěcha (sv. Jiří)
jezuitská kolej s kostelem sv. Vojtěcha (sv. Jiří)
kostel s klášterem a Ratibořskou branou na kresbě města z r. 1689
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u jezuitská kolej s kostelem sv. Vojtěcha (sv. Jiří)
konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
18. století-pohled od severu
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
Orlová
severní průčelí po ohni v roce 1975 v době bourání
© Zaniklé hrady, zámky a tvrze na Moravě a ve Slezsku (F. Musil, M. Plaček)
Uloeno u Orlová
Vlkava
pohled od jihu
© kresba V. Mrkos, rytina V. Berger, 1803
Uloeno u Vlkava
Palánek
vyobrazení zříceniny údajně z konce 18. století
© J. Vrbas: Ždánsko, vydáno ve Ždánicích 1930
Uloeno u Palánek
Kyšperk
Historická kresba
Pozůstatky hradu v 80.letech 19. století na kresbě K.Liebschera.
K. Liebscher
Uloeno u Kyšperk
Solca
Historický pohled na zámek
© web
Uloeno u Solca
Ráj
© web
Uloeno u Ráj
Plzeňská (Horní) brána
pohled od východu - stav r. 1947
© Josef Kouba (in Zprávy památkové péče XVII, Praha 1957, strana 166)
Uloeno u Plzeňská (Horní) brána
Pražská (Dolní) brána
pohled od západu, stav r. 1947
© Josef Kouba (in Zprávy památkové péče XVII, Praha 1957, strana 167)
Uloeno u Pražská (Dolní) brána
Dolní Domaslavice
východní průčelí roku 1930
© obecní kronika Dolní Domaslavice
Uloeno u Dolní Domaslavice
Vranov nad Dyjí
zámek v roce 1752
© F.B. Werner
Uloeno u Vranov nad Dyjí
Vranov nad Dyjí
Vranov na akvarelu Fr. Richtera
© Fr. Richter, 1824
Uloeno u Vranov nad Dyjí
Chlumec nad Cidlinou
severní průčelí před zbořením
© B. Štorm (in Zprávy památkové péče LIV-1994, č. 4, str. 112)
Uloeno u Chlumec nad Cidlinou
Chlumec nad Cidlinou
pozdně gotický portál v koutě nádvoří (před demolicí)
© B. Štorm (in Zprávy památkové péče LIV-1994, č. 4, str. 109)
Uloeno u Chlumec nad Cidlinou
Starý Jičín
Starý Jičín v roce 1838
© Jan Erazim Vocel, 1838
Uloeno u Starý Jičín
Hranická propast
propast na akvarelu z 19. století
© Jan Erazim Vocel, 1838
Uloeno u Hranická propast
propast Macocha
Macocha na akvarelu z 19. století
© Jan Erazim Vocel, 1838
Uloeno u propast Macocha
Úštěk
sklep pod hradním palácem
© V. Škarda, SÚPPOP, cca 1960
Uloeno u Úštěk