Sobota, 23. leden 2021. Svátek slaví Zdeněk, zítra Milena

Historick pohlednice

Frýdlantské železárny
pohled na frýdlantské železárny v období 1. republiky
V popředí továrna podnikatele Postelberga vystavěná v bývalé smaltovně a v pozadí centrum frýdlantských železáren, tehdy již podnik Ferrum. Zřetelná věžička kaple.
© Beskydy a Pobeskydí 1895 - 1939 (V. Peter a kolektiv, WART 2001)
Uloeno u Frýdlantské železárny
Frýdlantské železárny
partie z Kamence - počátek 20. století
Snímek zobrazuje technický náhon, jež vybočoval z řeky Ostravice v místní části Nová Dědina, procházel železárnami, centrem města, které odděloval od místní části Kamenec, protékal pobočným závodem slévárny III (později Rádlo)v místní části Kuty a nad Pržeňským splavem se vléval opět do řeky Ostravice.
© Beskydy a Pobeskydí 1895 - 1939 (V. Peter a kolektiv, WART 2001)
Uloeno u Frýdlantské železárny
Frýdlantské železárny
pohled na hlavní správní budovu frýdlantských železáren - konec 19. století
© Beskydy a Pobeskydí 1895 - 1939 (V. Peter a kolektiv, WART 2001)
Uloeno u Frýdlantské železárny
Ojców
pohled od jihozápadu na konci 18. století
© Zygmunt Vogel, 1787
Uloeno u Ojców
Ojców
pohled od jihozápadu cca 1820
© anonym
Uloeno u Ojców
Korzkiew
pohled od jihovýchodu na poč. 19. století
© anonymní autor, cca 1820
Uloeno u Korzkiew
Bechyňská brána
Historický pohled
©
Uloeno u Bechyňská brána
Lešany
vstupní průčelí po přestavbě r. 1903
© F. Kašička: Zámek v Lešanech ve výsledcích poslední stavebně historické analýzy, Památky a příroda 1989
Uloeno u Lešany
Lešany
nádvoří zámku v 80. letech 20. století - pohled k severu
© foto Z. Jandusová (in F. Kašička: Zámek v Lešanech ve výsledcích poslední stavebně historické analýzy, Památky a příroda 1989)
Uloeno u Lešany
Rudoltice
vstupní průčelí - rytina
© A. Delsenbach, cca 1720
Uloeno u Rudoltice
Lina
pohled od severu (kresba)
© F.A. Heber, 1844
Uloeno u Lina
Frýdlantské železárny
perspektivní letecký pohled na centrální část železáren - konec 19. století
Dobře patrná je tovární kaple a úřednické budovy, z nichž část stojí dodnes
© Památník Krejcarového spolku ve Frýdlantě nad Ostr., 1931
Uloeno u Frýdlantské železárny
Oybin
rekonstrukce podle kresby z 18. století
© Alfred Moschkau: Oybyn - Ritterburg und kloster, 1933
Uloeno u Oybin
Oybin
interiér kostela
© Alfred Moschkau: Oybyn - Ritterburg und kloster, 1933
Uloeno u Oybin
Oybin
kostel od severovýchodu
© Alfred Moschkau: Oybyn - Ritterburg und kloster, 1933
Uloeno u Oybin
Horní Domaslavice
Dobová fotka hornodomaslavického zámku - výřez z pohlednice (po r. 1918)
© historické pohlednice Frýdecka
Uloeno u Horní Domaslavice
kostel Všech svatých
© historické pohlednice Frýdecka
Uloeno u kostel Všech svatých
Bílá
© historické pohlednice Frýdecka
Uloeno u Bílá
Bílá
© historické pohlednice Frýdecka
Uloeno u Bílá
Raškovice
Pohled na bývalý zámek ve 20. letech 20. století po jeho přestavbě na školu.
© sbírka V. Petra
Uloeno u Raškovice
Raškovice
Pohled na zámeček na přelomu století.
© sbírka V. Petra
Uloeno u Raškovice
klášter milosrdných sester sv. Karla Boromejského
pohled z kostelní věže na klášter před dostavbou 2. polopatra - počátek 20. století
© Beskydy a Pobeskydí 1895-1939 (V Peter a kol.)
Uloeno u klášter milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Šenov
zámek od jihovýchodu na kolorované pohlednici z přelomu 19. a 20. století
© Pozdrav z Frýdecko-místecka ( V.Peter )
Uloeno u Šenov
Šenov
jedna z posledních fotografií zámku.
© Pozdrav z Frýdecko-místecka ( V.Peter )
Uloeno u Šenov
Ráj
Partie z doby demolice zámku
© Owczarzy W.
Uloeno u Ráj
Ráj
Průběh demolice zámku
© Owczarzy W.
Uloeno u Ráj
kostel sv. Antonína Paduánského
© Pozdrav z Fýdecko-místecka (V.Peter)
Uloeno u kostel sv. Antonína Paduánského
Těšín
Historicky první kresba hradu.
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u Těšín
Těšín
Historický pohled na město z české strany.
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u Těšín
Těšín
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u Těšín
Těšín
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u Těšín
Těšín
Nádherný pohled na hrad z polské strany.
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u Těšín
Těšín
Pohled na hrad od české strany.
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u Těšín
Těšín
Požár Těšína v 1. pol. 19. století.
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u Těšín
Těšín
Podoba hradu z poloviny 19. století. Zajímavé je srovnání s obrazy hradu o několik let dříve, kde v areálu stálo množství budov, zatímco zde je již jen věž a zámek na úpatí hory.
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u Těšín
Prostřední Suchá
zámek před zbořením
© Muzeum Těšínska, publikováno v Miroslav Plaček, František Musil: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska, Libri 2003
Uloeno u Prostřední Suchá
Ráj
pohlednice ze sbírky J. Úlovce
© T. Firuth, Fryštát, Frysztat, Freistadt, 1934
Uloeno u Ráj
Vraty (Rattenstein)
O hradu
© A. Sedláček
Uloeno u Vraty (Rattenstein)
Frýdek
Pohled na město Frýdek kolem poloviny 18. století. Vpravo mariánská basilika, která však ještě nebyla dokončena, uprostřed farní kostel a zcela vlevo část tehdejšího zámku.
© archiv frýdeckého zámku
Uloeno u Frýdek
kaple sv. Jiří a Vojtěcha
Stara pohlednice Řípu
© anon.
Uloeno u kaple sv. Jiří a Vojtěcha
městské opevnění
Pohled na historické Brno ve hradbách od jihu.
© J. Houfnagel, 1617
Uloeno u městské opevnění
městské opevnění
Pohled z JV na Brno.
© F.B. Werner, polovina 18. stol. (SÚPP)
Uloeno u městské opevnění
městské opevnění
Pohled z dnešní Husovy třídy přes Šilingrovo nám. ke Starobrněnské bráně a Petrovu.
© F.Richter, 1820 (PÚB)
Uloeno u městské opevnění
městské opevnění
Pohled od dnešního Tesca a hlavního nádraží na centrum, Ferdinandovu bránu.
© F.Richter, 1820 (PÚB)
Uloeno u městské opevnění
městské opevnění
Petrov s opevněním před regotizací.
© PÚB
Uloeno u městské opevnění
městské opevnění
Židovská (nová Ferdinandova) brána při pohledu z barokní fortifikace.
© K.Hirsch, před 1835
Uloeno u městské opevnění
Ivanovice na Hané
Historický pohled z náměstí na zámek, kostel a sochu sv. Floriána (1946).
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u Ivanovice na Hané
Líšeň
celkový pohled na městeěko s kostelem (vlevo), zámkem (uprostřed) a poutním kostelem (nahoře). F.B.Werner (polovina 18. století)
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u Líšeň
klášter kartuziánů s kostelem Nejsvětější Trojice
Kostel Nejsvětější Trojice před rokem 1931, (JF)
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloeno u klášter kartuziánů s kostelem Nejsvětější Trojice
klášter kartuziánů s kostelem Nejsvětější Trojice
Historický pohled na klášter.
© web
Uloeno u klášter kartuziánů s kostelem Nejsvětější Trojice