Vloen novho msta

1.Nejdve vlome souadnice msta, tm se zajist aby msto bylo sprvn zobrazovno a nalo si sv okol.

2.Zkontrolujeme jestli msto nen pod podobnmi souadnicemi ji na server vloeno.

3.Vlome a vybereme zkladn atributy novho msta (nzev, typ msta, pstupnost).


Chlumek po oputn
Okol astolovic
A. Sedlek II./176
Objevte-li na svch cestch zajmav msto, kter nen na serveru Hrady.cz, mete je pidat a dt je tak k objeven dalm nvtvnkm tchto strnek.
Ne je msto zveejnno, je nutn k nmu vloit nkter nezbytn informace.
  1. Zveejnit msto je mon pokud jsou sprvn vyplnny vechny obecn informace o mst (nzev, typ, stav, pstupnost),
  2. je u msta vloen alespo jeden obrzek (jedin vjimka je pro msta, kter jsou zanikl),
  3. je k mstu vloen historick nebo turistick text.
  4. je k mstu vloena krtk anotace (perex).

Jet jednoduch pravidlo, existuj-li v mst nap. dv a vce panskch sdel (nap. Star zmek a Nov zmek, hrad a tvrz, tvrz a zmek atd..), zalote kad jako samostatn objekt.

Pro vkldn informac na server se pihlate.
E-mail 
Heslo 
Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Ji ek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vae oblben msta,
Zavt reklamu