Vkldn akc na server Hrady.cz

Na server je mon vloit informace o podanch akcch nsledujcmi zpsoby:

Pes centrln rozhran NP


Pro kastelny a sprvce pamtkovch objekt spadajc do kompetence NP R kte informace vkldaj pes centrln systmu NP odkud jsou informace dle automaticky distribuovny na strnky serveru hrady.cz a dalch spolupracujcch server. Zabrnte tak monm duplicitm v tchto systmech. Synchronizace informac probh na serveru hrady.cz kad ter v 1.00 hodinu.

Pmo pes rozhran tchto strnek.

Otevete si strnku msta ke ktermu chcete vloit informaci o akci kliknte na zloku [vloit k mstu, aktualizovat]. Najdte sv msto a vlote akce a ppadn dal informace u msta (nvtvn doba, kontakt, okruhy, sluby).

Ke vkldn akc nemuste bt registrovni, ale pipravujete se o monost vloen informace upravovat.

Automaticky pes XML na vaich strnkch.

Informace o akcch je mon stahovat automaticky, pokud na svch strnkch budete mt uloen XML soubor ve kterm jsou podan akce uloeny. Vhodou tohoto zpsobu je uloen na jedinm mst ze kterho se informace zskvaj nejen pro vae strnky a odpad tak run pepisovn na rzn msta v internetu. Sta aby na vaem serveru existoval soubor (nap. events.xml) ze ktrho je mon informace automaticky stahovat.
pklad: https://nazevserveru.cz/events.xml
Perioda stahovn
Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Ji ek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vae oblben msta,
Zavt reklamu