Vkládání akcí na server Hrady.cz

Na server je možné vložit informace o pořádaných akcích následujícími způsoby:

Přes centrální rozhraní NPÚ


Pro kastelány a správce památkových objektů spadající do kompetence NPÚ ČR kteří informace vkládají přes centrální systému NPÚ odkud jsou informace dále automaticky distribuovány na stránky serveru hrady.cz a dalších spolupracujících serverů. Zabráníte tak možným duplicitám v těchto systémech. Synchronizace informací probíhá na serveru hrady.cz každé úterý v 1.00 hodinu.

Přímo přes rozhraní těchto stránek.

Otevřete si stránku místa ke kterému chcete vložit informaci o akci klikněte na záložku [vložit k místu, aktualizovat]. Najděte své místo a vložte akce a případně další informace u místa (návštěvní doba, kontakt, okruhy, služby).

Ke vkládání akcí nemusíte být registrováni, ale připravujete se o možnost vložené informace upravovat.

Automaticky přes XML na vašich stránkách.

Informace o akcích je možné stahovat automaticky, pokud na svých stránkách budete mít uložený XML soubor ve kterém jsou pořádané akce uloženy. Výhodou tohoto způsobu je uložení na jediném místě ze kterého se informace získávají nejen pro vaše stránky a odpadá tak ruční přepisování na různá místa v internetu. Stačí aby na vašem serveru existoval soubor (např. events.xml) ze ktrého je možné informace automaticky stahovat.
příklad: https://nazevserveru.cz/events.xml
Perioda stahování