Omluvte chyby na serveru zpsoben migrac na nov hardware! Na odstrann se pracuje.
Hrady.cz

Vkldn akc na server Hrady.cz

Na server je mon vloit informace o podanch akcch dvma zpsoby:

1. zpsob Pes centrln rozhran NP
Pro kastelny a sprvce pamtkovch objekt spadajc do kompetence NP R kte informace vkldaj pes centrln systmu NP odkud jsou informace dle automaticky distribuovny na strnky serveru hrady.cz a dalch spolupracujcch server. Zabrnte tak monm duplicitm v tchto systmech. Synchronizace informac probh na serveru hrady.cz kad ter v 1.00 hodinu.
2. zpsob
Pmo pes rozhran tchto strnek.
Otevete si strnku msta ke ktermu chcete vloit informaci o akci kliknte na zloku [vloit k mstu, aktualizovat]. No a prv zde naleznete msto kde mete vkldat akce a dal informace u msta (nvtvn doba, kontakt, okruhy, sluby).

Pro snadn nalezen Vaeho msta zadejte alespo st nzvu:
Ke vkldn akc nemuste bt registrovni, ale pipravujete se o monost vloen informace upravovat.
Klady:
  • Informace mete kdykoliv podle vlasnch poteb upravovat
Zpory:
  • Je douc pihlen
  • Poadavek na zkladn znalost prce na internetu a vyplovn formule
3. zpsob
Zaslnm informac o podanch akcch ppadn jet s aktulnmi kontaktnmi daji na n e-mailu. Po doruen informac pouvejte formty dokument DOC (Microsoft Word) ODT (Open Office) TXT, a dal bn formty.
Pozor! Nezaslete oskenovan letky. Pepisovn infomac neme bt z kapacitnch dvod eeno.
Klady:
  • Informace sta zaslat v elektronick podob
Zpory:
  • Uveejnen informac zvis na voln kapacit naich opertor a me bt nkdy pekeln dlouh :-(
Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Ji ek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vae oblben msta,
Zavt reklamu