Hans Kudlich (25. 10. 1823 – 11. 11. 1917)

Graficke pismenko Nejmladší z 11 dětí selské rodiny Johanna a Eleonory Marie Kudlichových se narodil v Úvalně (Lobenstein) u Krnova. Dobrá ekonomická situace rodiny vlastnící dva statky mu umožnila studium na gymnasiu v Opavě a filosofie a práva na universitě ve Vídni. Tam se aktivně zapojil do revolučních bojů v březnu 1848, při kterých byl zraněn. Při doléčování následků zranění byl v domovském okrese zvolen poslancem ústavodárného říšského sněmu. Stal se jeho nejmladším členem. Dne 24. 7. 1848 podal návrh na zrušení robotních povinností, který byl za jeho aktivní účasti 1. 9. téhož roku přijat (platil od 7. 9. 1848).

 
Graficke pismenko Po rozehnání ústavodárného shromáždění na podzim 1848 v Kroměříži uprchl přes Pruské Slezsko, Frankfurt a další říšská území do Švýcarska. Zde složil roku 1853 státní zkoušky v oboru medicíny a oženil se s dcerou svého profesora Philippa F. W. Vogta Louise. Vzhledem k protirevolučnímu teroru v Evropě (Kudlich sám byl v nepřítomnosti odsouzen v Rakousku k smrti) odjel do USA. Zde se aktivně zapojil do Lincolnovy kampaně za zrušení otroctví.
 
Graficke pismenko Císař František Josef I. Kudlicha roku 1867 omilostnil, takže mohl několikrát navštívit příbuzné v monarchii. Přesto žil až do své smrti ve Spojených státech. Na základě svého posledního přání byly jeho ostatky po skončení I. světové války přeneseny do Úvalna, kde byly uloženy do věže, postavené na jeho počest (viz heslo).
 
Graficke pismenko Od liberalizace poměrů v monarchii se Kudlich stal objektem veřejné úcty, projevované mu zejména v německojazyčných oblastech českých zemí četnými názvy veřejných prostranství či pomníky. Po roce 1945 byla řada z nich zničena, pomník v Kletečné patří mezi několik zachovalých.

Text: historie
8.5. 2011 - Ivan Grisa, dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Hans_Kudlich

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182