Rozměrný empirový kostel na jižní straně náměstí byl postaven v letech 1842–49. Jednolodní stavba, orientovaná k západu, s hranolovou věží za závěrem. Výraz sebevědomí a materiálních možností stašských králováků a světáků, postavený v samém závěru existence jejich výlučného právního postavení.
Hlavní obrázek místa
Kostel od severu
© Ivan Grisa 04/2011
Graficke pismenko Do kostela je možno v teplejších dnech nahlédnout mříží u hlavního vchodu, přístupný je v době bohoslužeb, které se konají pravidelně o nedělích od 10.30.
Ivan Grisa, 9.5. 2011

  historie

  Kostel Navštívení Panny Marie ve Stachách
  Stachy byly jednou z osmi králováckých rychet, tedy center osídlení osobně svobodných sedláků, kteří za to, že vykonávali ostrahu hranic, byli osvobozeni od robot. Stachy byly jedinou rychtou, kde vždy převažovalo českojazyčné obyvatelstvo, jako takové byly centrem nejvýše položené „české“ enklávy na Šumavě. Vzhledem k vyššímu společenskému statutu, vzdělanostní úrovni a osobní svobodě králováků bylo pro ně snazší nacházet obživu mimo domovské

  Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 3., Academia 1980 a http://cs.wikipedia.org/wiki/Králováci, 9.5. 2011

  pověsti

  Navštívení Panny Marie
  V Novém zákoně je popsáno setkání těhotné Panny Marie s její příbuznou Alžbětou, rovněž těhotnou; budoucí matkou Jana Křtitele. Panna Marie poté, co je jí andělem zvěstováno že porodí Syna Božího spěchá aby navštívila Alžbětu a byla "prostřednicí milosti"; aby předala posvěcení nenarozenému Janu Křtiteli. Alžběta byla těhotná i přes svůj vyšší věk a údajnou neplodnost, její těhotenství mělo být podle zjevení Archanděla Gabriela pro Pannu Marii

  http://catholica.cz, http://cs.wikipedia.org, 1.8. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Prachatice  (PT)
  Stachy