Kostel Zvěstování Páně ve Vlachově Březí

Graficke pismenko Osada Březí se připomíná poprvé roku 1274. V té době tu již pravděpodobně stál malý románský kostelík, připomínaný poprvé písemně roku 1359 a doložený archeologickým výzkumem. Jeho stavební vývoj a konečný vzhled není přesně znám, doložena je apsida.

 
Graficke pismenko Po skončení třicetileté války jej nahradila nová svatyně na významně větším půdorysu, postavená ve formách jednoduchého raného baroka, svým rozvržením připomínající kapucínské kostely (obdélná loď, odsazený presbytář čtvercového půdorysu, křížové klenby). Vzhledem k farnímu účelu kostela má však k severnímu boku presbytáře připojenou vysokou hranolovou věž, zakončenou hlásným ochozem. Vzhledem k poloze vůči náměstí byl závěr opatřen štítem, který má evokovat hlavní průčelí (obdobně jako u starších kostelů v Bechyni a Soběslavi).
 
Graficke pismenko Roku 1735 byly k bokům lodi připojeny symetricky dvě rozměrné kaple (svaté Barbory a Jana Nepomuckého), zaklenuté kopulemi (krytina upevněná přímo na maltu, tedy bez krovu) s lucernami. V 60. a 70. letech 18. století získal kostel bohaté jednotně koncipované vnitřní zařízení.

Text: historie
7.5. 2011 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 4., Academia 1982


OOO