Pozdně renesanční, vícekrát přestavovaný a doplňovaný panský dvůr s obytným stavením (tzv. zámečkem) v ose hlavního křídla. Založen v místě opuštěné vsi snad za Petra Voka z Rožmberka, od 18. století schwarzenberský. Adolf ze Schwarzenbergu zde r. 1850 založil rolnickou školu. Po zestátnění úpadek.
Hlavní obrázek místa
Dvůr od západu
© Ivan Grisa 04/2011

Panský dvůr Rábín u Malovic

Graficke pismenko V místech dnešního hospodářského dvora existovala středověká ves, známá pod jmény Vrábín, Vrabinec či Rabyně. Naposledy je její existence doložena při prodeji roku 1540, na konci 16. století připadlo místo netolickému panství v majetku Rožmberků. Pravděpodobně ještě Petr Vok z Rožmberka postavil na místě vsi velký panský dvůr, jehož hlavnímu křídlu vévodí renesanční obytná budova, tak zvaný zámeček, na níž se dodnes dochovaly zbytky psaníčkových sgrafit. S netolickým panstvím se Rábín stal počátkem 18. století majetkem Schwarzenbergů. Ti zde zejména v 19. století postavili řadu nových hospodářských budov, které se dodnes vyznačují stylem typickým pro knížecí ...
Ivan Grisa, dle http://www.malovice.cz/index.php?nid=7307&lid=CZ&oid=1240960, 5.5. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  zámek
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Prachatice  (PT)
  Malovice