Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Netolicích

Graficke pismenko Svatyně v místech dnešního farního kostela zřejmě tvořila jádro jedné z osad původní hradské aglomerace v prostoru dnešních Netolic. Prozatím se nepodařilo prokázat její vlastnický charakter, lze ho však předpokládat. Nejstarší částí dnešního kostela je pozdně románská loď z I. poloviny 13. století. Původní závěr nahradil v I. třetině následujícího věku gotický polygonálně zakončený presbytář, k jehož jižní stěně byla ještě v gotice přistavěna kaple svaté Barbory. Rovněž věž v ose západního průčelí pochází ze 14. století, nad lodí se dochoval pozdně gotický krov.

 
Graficke pismenko Kostel byl poškozen při řádění Dampierrova vojska roku 1619. Následkem požáru se zřítila klenba presbytáře, stavba stála v troskách pravděpodobně až do konce třicetileté války. V 50. a 60. letech 17. století byla raně barokně obnovena, další úpravy probíhaly téměř po celé 18. století: z té doby pochází i většina vnitřního zařízení. V letech 1845–46 zanikla část zdi bývalého hřbitova, která se obracela směrem do města, jižní část pohřebiště byla parkově upravena. Úpravy v 19. století se soustředily převážně na interiér. Od poloviny 90. let 20. století je kostel postupně opravován.

Text: historie
5.5. 2011 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 2., Academia 1979, K. Kuča: Města a městečka..., IV. díl, Libri 2000 a D. Líbal: Katalog gotické architektury v ČR do husitských válek, Unicornis 2001